Aalborg

Aalbæk Idrætscenter har fået en hjertestarer

AALBÆK:Aalbæk Idrætscenter kan i år fejre 25 års jubilæum, og har købt en hjertestarter i stedet for at holde fest. - Vi har en pragtfuld geografisk placering i Aalbæk, blot ikke når der er tale om akut hjælp. At få et hjertestop i Aalbæk er således en yderst kritisk situation, idet der går lang tid før en ambulance vil være tilstede. Derfor vil en til flere hjertestartere i byen være en god ting, siger halinspektør Carsten Bjørnager. Hjertestarteren har kostet næsten 30.000 kroner, og hallen har modtaget et bidrag fra Aalbæk Borgerforening på 10.000 kroner samt 6000 kroner fra den humanitære organisation Civitan Club Grenen. Der kunne være anskaffet en billigere model, men man har valgt en CardoStart, der med dansk tale guider brugeren igennem, og hvor det er maskinen der tager stilling til, om patienten skal have stød eller ej - og efterfølgende overvåger patienten hjertefrekvens. - Det er vores ønske at så mange som muligt kan yde den nødvendige hjælp. 10 personer fordelt på de forskellige brugergrupper i hallen skal på kursus 1. februar, hvor to fra hjerteafdelingen på Aalborg sygehus vil undervise deltagerne i kunstigt åndedræt, hjertemassage og brug af hjertestarteren. - Vi håber at alle i byen er klar over, at vi har maskinen, og vi håber samtidig, at vi aldrig vil få brug for den, siger Carsten Bjørnager.