Skolevæsen

Aalbæk Skole udnyttet til bristepunktet

Det engagerede personale igangsætter hele tiden nye spændende pædagogiske tiltag, men de fysiske rammer har svært ved at leve op til de ønskede undervisningsformer og projektarbejder.

Aalbæk Skole. Foto: Peter Broen

Aalbæk Skole. Foto: Peter Broen

Skolen råder ikke over grupperum. Musik prioriteres højt, men musiklokalet ligger afsides. Skolen mangler lokale til natur/teknik. Fysik og hjemkundskab er placeret uhensigtsmæssigt, men det er for dyrt at flytte dem. Sløjd og billedkunst er slået sammen og ser ud til at fungere godt. Personalefaciliteter er fra at være utilstrækkelige til ikke eksisterende, hedder det i udviklingsplanen. Det er fint, at 10. klasserne er placeret i en bygning for sig selv, men lokalerne er ikke optimale. Skolegården er meget lidt inspirerende, med alt for meget asfalt. Den kan deles op i mindre rum. Til gengæld er der en inspirerende legeplads et andet sted. Skolen ønsker et multirum. Skolen produceres hver dag mad til cirka 135 personer. Der skal laves ny hovedindgang ved administrationsområdet. Her indrettes nye og bedre lærerværelser, pædagogisk servicecenter, køkken og garderobe samt diverse kontorer. "Stenaulaen" og nuværende hjemkundskab bygges om til hjemkundskabslokale, pedelkontor og depot. Der skal være natur/teknik i det eksisterende musik- og edb-lokale, og udearealerne indrettes til faget. I tilknytning til "store aula" laves multirum, der kan aflaste andre lokaler og desuden indeholde café/kantine, studiemiljø og grupperum. Det skal være skolens "hjerte" og fungere som lokalområdets "forsamlingshus". I sammenhæng med multirummet etableres et musiklokale. Hos 10. klasserne skal der laves bedre toiletforhold. Det kan dog ikke anbefales at investere alt for meget i lokalerne, idet 10. klassernes fremtid på skolen er usikker. Om- og tilbygning og indretning af lærerfaciliteter, ny hovedindgang, kontorer, nyt hjemkundskabslokale, natur/teknik, multirum og musiklokale koster 12,2 million kroner i håndværkerudgifter. Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser"