Turisme

Aalbæks turistkontor lukket

Skagen Turistforening er ikke længere forpligtiget til at havde et egentligt turistkontor i Aalbæk, og i praksis er kontoret på Centralvej allerede lukket.

Et stort flertal stemte på den ekstraordinære generalforsamling for vedtægtsændringen, som betyder, at turistkontoret i Aalbæk kan lukkes. Arkivfoto: Kurt Bering

Et stort flertal stemte på den ekstraordinære generalforsamling for vedtægtsændringen, som betyder, at turistkontoret i Aalbæk kan lukkes. Arkivfoto: Kurt Bering

Det var et stort flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der torsdag afgjorde, at foreningen ikke skal være forpligtiget til at drive et turistkontor i Aalbæk. Forpligtigelsen fremgik af foreningens vedtægter. Det var derfor en vedtægtsændring, der var på dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling. Den blev vedtaget med 63 stemmer. Fire stemte imod, og en enkelt stemte blankt. Det var tredje gang denne vedtægtsændring var på dagsordenen ved en generalforsamling i foreningen. På en ekstraordinær generalforsamling i februar i fjor og på den ordinære generalforsamling i april blev vedtægtsændringen nedstemt. Som formanden for turistforeningen, Ulla Mosich, Aalbæk, forklarede på den ekstraordinære generalforsamling torsdag, er det hensynet til foreningens økonomi, der ligger bag ønsket om at lukke kontoret i Aalbæk. Når besparelsen er fuldt gennemført, betyder det en besparelse på cirka 300.000 kroner årligt, oplyste hun. På generalforsamlingen sagde Ulla Mosich, at turistforeningen reelt har problemer med huslejen i både Skagen og Aalbæk. - Da turistkontoret i Skagen i sin tid blev flyttet fra stationsbygningen til Havnemesterboligen var det efter ønske fra kommunen. Vi fik en væsentlig højere husleje i Havnemesterboligen, end vi havde i stationsbygningen, men Skagen Kommune lovede at øge det kommunale tilskud med differencen. - Det holdt også, mens det var Skagen Kommune, men nu er det en ny kommune og en ny økonomisk situation. - Vi har fået beskåret det oprindelige tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2010 med 110.000 kroner, og der er sket yderligere en nedskæring på 100.000 kroner i 2011. Og samtidig har kommunen meldt ud, at det kommunale tilskud til de tre turistforeningen i kommunen, Sæby, Frederikshavn og Skagen, i 2013 skal beskæres med yderligere 500.000 kroner. Den nedskæring bliver vi formentlig også ramt af, sagde Ulla Mosich. Ulla Mosich oplyste videre, at foreningen alligevel vil have en forhandling med kommunen om den høje husleje, der betales i havnemesterboligen. I forbindelse med, at Realea A/S købte og istandsatte Havmesterboligen blev der stillet krav til sælgeren, kommunen, om, at der skulle være offentlig adgang til en del af huset, så folk kan se hvordan den gamle Plesner-bygning er indvendig. Det krav kunne man opfylde ved at placere turistkontoret i bygningen. Turistforeningen accepterede flytningen, fordi den blev lovet kompensation for huslejeforhøjelsen.

Forsiden