Storbritannien

Aalborg-aftryk på britiske budgetter

Når britiske myndigheder i fremtiden går i gang med at bygge veje, jernbaner eller tunneller, skal de mere end skele til Aalborg.

AALBORG:Det britiske transportministerium har netop besluttet, at budgetterne skal indregne den risiko for overskridelser, som professor Bent Flyvbjerg har dokumenteret ved forskning på Aalborg Universitet. Bent Flyvbjerg har i en årrække undersøgt megaprojekter, der i ni ud af ti tilfælde ender med store overskridelser af budgetterne: -Det sker især af to grunde. Dels optimisme, der fører til underbudgettering - dels bevidst underbudgettering ud fra devisen om, at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse, forklarer han. Overskridelserne løber ofte op i adskillige milliarder kroner, i nogle tilfælde i så store beløb, at det bliver et nationalt problem. Bent Flyvbjerg peger på to vigtige forholdsregler: -Bedre metoder, når budgetterne laves, samt større ansvarlighed, hvor det får konsekvenser for dem, der underbudgetterer. Han peger på Holland og England som to lande, der er langt fremme i arbejdet med at undgå de voldsomme overskridelser. soeren.bak@nordjyske.dk