Arbejdsmiljø

Aalborg Arrest får påbud

Arbejdstilsynet vil have det psykiske arbejdsmiljø i Arresthuset i Aalborg forbedret

Arbejdstilsynet har nu udstedt to påbud omkring arbejdsmiljøet i Aalborg Arrest. Direktoratet for Kriminalforsorgen er blevet pålagt at sørge for effektive forbedringer omkring de psykiske arbejdsmiljøbelastninger, som Arbejdstilsynet og rådgivningsvirksomheden Creceas psykologer har konstateret i arresten. Belastningerne viser sig blandt andet som ledernes manglende støtte af de ansatte i forbindelse med vold og trusler, manglende balance mellem krav og resurser, alenearbejde og overbelægning i arresten. Overbeglægningen medfører flere konflikter og tilspidsede situationer for de ansatte i arresten. Desuden har ledelsen i arresten problemer med at imødekomme de ansattes behov for efteruddannelse, selvom kravene til deres arbejde er voksende. Utrygge og bange Arbejdstilsynet bemærker også, at problemerne omkring arbejdsmiljøet i arresten, der har stået på i flere år, gør de ansatte utrygge og bange for at sige deres mening. Desuden skal Arresthuset i Aalborg bruge en autoriseret rådgiver til at løse arbejdsmiljøproblemerne. Inden Arbejdstilsynet udstedte påbuddene, indsendte arrestforvarer Chr. Roland Christiansen 11. september et høringssvar til Arbejdstilsynet. Her gav han udtryk for at være uenig i Arbejdstilsynets vurderinger. En uge senere udstedte Arbejdstilsynet to påbud til Arresthuset i Aalborg. Arrestforvareren er endnu ikke klar over, hvordan Arresthuset i Aalborg vil imødekomme påbuddene. - Vi har jo lige modtaget påbuddene og er i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen i gang med at se på dem og finde ud af, hvad der skal ske, siger arrestforvareren. Han fortæller i øvrigt, at han har taget kopier af påbuddene og uddelt til samarbejdsudvalget og sikkerhedsudvalget i Aalborg Arrest. - Men påbuddene er da blødt noget op i forhold til det oprindelige udkast, jeg modtog, bemærker han. Politimesteren i Aalborg, der også fungerer som arresthusinspektør, Jørgen Nautrup, er endnu ikke gjort bekendt med de to udstedte påbud fra Arbejdstilsynet og ønsker derfor ikke at udtale sig. Direktoratet for Kriminalforsorgen ønsker heller ikke at kommentere påbuddene, men fortæller i en pressemeddelelse til NORDJYSKE, at direktoratet er i gang med at skabe sig et overblik over, hvilket omfang påbuddene har, og hvad der skal til for at imødekomme dem. Arbejdstilsynets påbud kræver, at der findes en løsning på problemerne i Aalborg Arrest senest 1. november.majken.lenskjold@nordjyske.dk