EMNER

Aalborg bakker ud af granitsamarbejde ARBEJDSMILJØ: Interesserne er for forskellige til et stort skandinavisk samarbejde

I Aal­borg er der brugt ki­ne­sisk gra­nit i stor stil til bl.a. vej­be­læg­nin­ger, men kom­mu­nen har in­gen do­ku­men­ta­tion for, hvor­dan gra­nit­ten er frem­stil­let. I frem­ti­den vil kom­mu­nen kræ­ve or­dent­li­ge so­cia­le for­hold, her­un­der at le­ve­ran­cer­ne le­ver op til kon­ven­tio­ner om for­bud mod bør­ne­ar­bej­de og tvangs­ar­bej­de. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

I Aal­borg er der brugt ki­ne­sisk gra­nit i stor stil til bl.a. vej­be­læg­nin­ger, men kom­mu­nen har in­gen do­ku­men­ta­tion for, hvor­dan gra­nit­ten er frem­stil­let. I frem­ti­den vil kom­mu­nen kræ­ve or­dent­li­ge so­cia­le for­hold, her­un­der at le­ve­ran­cer­ne le­ver op til kon­ven­tio­ner om for­bud mod bør­ne­ar­bej­de og tvangs­ar­bej­de. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

AALBORG:Aalborg Kommune går egne veje for at sikre sig, at der ikke købes kinesisk granit, som er produceret under kritisable arbejdsforhold. Kommunen har tidligere meldt ud, at den ville samarbejde med fire store kommuner i Sverige, der stiller krav til leverandørerne om bæredygtig produktion. Men Aalborg vælger nu at forfølge sit eget spor. I sidste uge var kommunerne til møde i Göteborg, hvor den svenske organisation Swedwatch aflagde rapport om forholdene i Kina. Aalborg Kommune var sammen med Oslo Kommune repræsenteret på sidelinjen, og mødet viste, at der er for forskellige interesser til at indgå i et samarbejde. - Svenskerne er længere fremme med denne her problemstilling, end vi er i Danmark, hvor vi først lige har taget hul på den. Men i øvrigt er svenskerne heller ikke indbyrdes enige om, hvordan man skal gøre. Vi vil derfor i Aalborg nu i stedet selv tage kontakt til vores leverandører og drøfte forbedringer. Vi har ikke en chance for selv at tage til Kina for at kontrollere arbejdernes forhold i stenbruddene, så vi må i stedet kræve af vores leverandører, at der er sporbarhed i granittens oprindelse, og at de kriterier, som vi opstiller, bliver overholdt, siger stadsingeniør Kurt Markworth. Kontrollen skal ske igennem uafhængige firmaer, som har indsigt i forholdene i Kina eller andre lande, hvor granitten produceres. Kommunen kræver, at granitten er produceret under forsvarlige forhold. Det vil sige, at stenbrudsarbejderne ikke får det fine kvartsstøv i lungerne, som udvikler stenlunger. Desuden vil kommunen kræve ordentlige sociale forhold, herunder at leverancerne lever op til konventioner om forbud mod børnearbejde og tvangsarbejde. Den omdiskuterede kinesiske granit er blandt andet anvendt ved Operaen i København. Også i Aalborg har der været brugt kinesisk granit i stor stil til blandt andet vejbelægninger og ombygningen af havnefronten. Kommunen har ingen dokumentation for, hvordan granitten er fremstillet. Men ifølge Kurt Markworth gælder det om nu at se fremad, og der er god tid til at lave aftaler med leverandørerne. Næste større indkøb af granit til Slotspladsen i Aalborg falder først i 2009. Oprindelig var udmeldingen fra rådmand Mariann Nørgaard (V), at hun kunne præsentere retningslinjer og kontraktvilkår ved fremtidige indkøb i Aalborg Byråd i marts. Men den tidsfrist holder ikke. Nu går der mindst et halvt år mere, siger stadsingeniør Kurt Markworth.