Aalborg Banegård hører ikke til ”Ren By”

Det flyder med affald ved Aalborg Banegård, påpeger Rasmus Valbjørn.

Det flyder med affald ved Aalborg Banegård, påpeger Rasmus Valbjørn.

AFFALD:Man har om Aalborg i flere år brugt betegnelsen ”Ren by grøn by”. Grøn by passer meget godt. Det har imidlertid tidligere knebet med at leve op til betegnelsen Ren by. Men efter mange år hvor det flød med affald på fortove og gader i Aalborgs midtby lørdag - søndag, er midtbyen nu blevet renere at færdes i, også lørdag-søndag. Nu kan man godt tillade sig, at vise midtbyen frem for byens gæster. Men et andet sted i byen hører ikke til ”Ren by” og det er Aalborg Banegård. På Banegården flyder det med affald i perrontunnelen og der er årgammelt graffiti på væggene i tunnelen. Også i sporområderne flyder det med affald. Der bliver tilsyneladende aldrig fjernet affald fra sporområderne. Det er lidt besynderlig, at der er så beskidt i perrontunnelen på Aalborg Banegård. På andre banegårde, som f. eks. i Hobro, Randers og Fredericia kan man godt holde perrontunnelerne fri for affald og graffiti. Da Banegården ofte er det første indtryk byens gæsterne får af Aalborg, er det meget uheldigt, at der altid flyder med affald i perrontunnelen og at der er gammelt graffiti på væggene. Byens gæster får derved et dårlig indtryk af Aalborg. Jeg vil opfordre rette vedkommende til sørge for at perrontunnelen og sporområderne på Aalborg Banegård bliver hold lige så ren, som den øvrige del af byen, således at også Banegården har ret til betegnelsen ”Ren by”, også lørdag-søndag.