Aalborg bør se på vejplaner igen

Forudsætningerne kan være blevet overhalet af udviklingen

AALBORG:Forudsætningerne for Aalborg Kommunes vejudbygningsplan fra 2005 er forandret i så stor stil, at kommunen bør overveje sine planer en gang til, mener trafikforsker Anker Lohmann-Hansen. Han peger på tre ting: Trafiktal, den manglende vestforbindelse og City Syds udvikling. Vejudbygningsplanen har nemlig som forudsætning, at der etableres en motorvej vest om Aalborg over Egholm. Alle beregninger, tal og løsningen i kommunens plan har vestforbindelsen som udgangspunkt. - Men motorvejen er der ikke. Hverken i virkeligheden eller i en plan, siger trafikforskeren. - Amtet nåede ikke at få den med i regionplanen, og byrådet i Aalborg ville ikke have den, da det kom til stykket. Forudsætningerne for Vejudbygningsplanen er altså borte. Derfor er det vel rimeligt at se på planen igen, siger Anker Lohmann-Hansen. Mange flere biler En anden ændret forudsætning ser ud til at være antallet af biler på vejene. I kommunens planer forventes trafikmængden øget med to procent om året frem til år 2015, hvorimod Vejdirektoratet forudser en stigning i trafikken på 70 til 90 procent frem til år 2030. Og teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) refererer både i NORDJYSKE og på det nylige borgermøde om trafikproblemerne i Skalborg til Vejdirektoratets tal, når hun skal forklare behovet for en trafikal løsning med blandt andet en 3. vestlig forbindelse over Limfjorden. - Derfor bør der være debat om kommunens vejplaner, som alle sigter på 2015 med en årlig stigning på to procent. Det er jo meget mindre end de tal, som har fået Mariann Nørgaard op af stolen, siger Anker Lohmann-Hansen. Såfremt Vejdirektoratets prognose holder vand, forudser han alvorlig trængsel på veje og stræder i Aalborg. - Særligt i vækstområder som City Syd vil trafikken vokse markant. Derfor vil forslaget om to adgangsveje til City Syd - én i nord og én i syd - sikre, at man også i 2030 kan komme på indkøb i Bauhaus, mener Anker Lohmann-Hansen. Han henviser til sit tidligere forslag om at anlægge en ny vej fra motorvejen syd om Dall Villaby til i først omgang Hobrovej. Og den ny vej skal have samme linieføring, som den 3. vestlige Limfjordsforbindelse. City vokser mod syd Det forslag talte kommunens stadsingeniør Kurt Markworth dog imod i NORDJYSKE i søndags med argumenter som, at det er for dyrt og ikke flytter tilstrækkeligt trafik væk fra Hobrovej. En ny sydlig forbindelse til City Syd vil nemlig ikke aflaste den trafik fra nord, som er det største problem på Skalborg Bakke. - Det er helt korrekt, når vi taler om situationen i dag. Men hvordan ser det ud i 2030? Mon ikke City Syd er bygget sammen med Svenstrup, så det trafikale tyngdepunkt ikke længere ligger omkring Bilka, men er flyttet længere sydpå til for eksempel ved Biltema eller IKEA? Det vil gøre en ny sydlig tilkørsel langt mere attraktiv, mener Anker Lohmann-Hansen. Med en ny sydlig vej kan trafikken dele sig i to adgangsveje alt afhængig af, hvor man skal hen i City Syd - modsat kommunens forslag om en ny vej fra Mariendalsmølle Motorvejen via Dallvej til Hobrovej. - Med det forslag vil hele trafikken blive samlet i ét kryds ved Burger King. Det holder i nogle år, men det er mere end tvivlsomt, om det også holder i 2030, siger trafikforskeren.