Velgørenhed

Aalborg er foran regeringen

Aalborg Kommune har i årevis haft samarbejde med flere frivillige organisationer

AALBORG:- Vi har ikke følt os påvirket af de udmeldinger, der er kommet fra Christiansborg. Det har ikke ført til nye konkrete initiativer hos os, for det de efterlyser, gik vi i gang med for år tilbage, siger Allan Ramsgaard, kontorchef i juridisk kontor i Social- og Sundhedsforvaltningen. VK Regeringen og socialminister Henriette Kjær har ellers i flere sammenhænge gjort klart, at det er regeringens politik at inddrage de frivillige og velgørende foreninger stærkere i løsningen af en række sociale opgaver. - Men vi opfylder allerede til fulde de krav, som der er lagt frem. Vi har specielt indenfor udstødte-området haft en lang og god tradition for at samarbejde med frivillige organisationer som KFUM, der driver Café Parasollen og Kirkens Korshær, der blandt andet har natvarmestuen, siger Allan Ramsgaard. - Vi plejer at rose os af, at vi er en af de byer i Danmark, der har mest frivilligt socialt arbejde, siger Allan Ramsgaard. Udover samarbejdsaftaler med flere frivillige foreninger så har kommunen indenfor de sidste fem til 10 år etableret De Frivilliges Hus og været samarbejdspartner i forbindelse med dannelsen af Krisecentret i Nørresundby og Den Sociale Skadestue. Desuden har man oprettet Brobyggerselskabet, som skal udvikle samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer. - Så det er ikke fordi vi ikke vil tage regeringens udmeldinger til os, men vi er allerede meget godt med, siger Allan Ramsgaard. Svend Riis, konsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen supplerer. - Den store udvikling skete her i kommunen for 5-10 år siden. Så vi synes bestemt, at vi har været på forkant med den udvikling, som der nu lægges op til. Vi har også etableret to foreningenshuse, hvor de frivillige foreninger kan få kontor, som de så deler med andre foreninger, siger Svend Riis. Han tror iøvrigt, at der er et vist mætningspunkt for det frivillige arbejde. - Jeg tror, at der for det frivillige arbejde er en eller anden grænse for, hvor mange man kan engagere. Så på et eller andet tidspunkt, er der ikke flere frivillige at tage af, så skal man til at konkurrere om dem der er, siger Svend Riis.