Aalborg er ikke gået helt i stå

Midt i krisetiden er der stadig lyst til at investere i fremtiden.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Grunden ved Kastetvej er ryddet, og nu skal der rammes betonpæle i jorden.

Selv om den økonomiske krise ubarmhjertigt også pisker Aalborg, er ikke alt gået i stå. Et eksempel er C.W. Obel Ejendomme, der ufortrødent arbejder videre med at opføre et nyt parkeringshus på Kastetvej 4 og en stor kontorejendom på Strandvejen. Grunden på Kastetvej er nu ryddet, og næste skridt er at ramme 225 betonpæle i jorden, så huset kommer til at stå på et solidt fundament. Pælene skal et stykke ned, og det laver noget larm. Men der er taget forholdsregler, så det generer omgivelserne mindst muligt - blandt andre den katolske kirke og hospice. Rambukken er forsynet med lyddæmper, og desuden er der lavet undersøgelser af de omkringliggende huses fundamenter for at se, hvad de kan holde til. Det ventes færdig omkring 1. september og får plads til 350 biler. Timeprisen er ikke fastlagt endnu, men den bliver højere end de offentlige parkeringspladser på Badehusvej, der kører med en pris på 6 kr. i timen. Halvdelen af de 350 pladser lægger C.W. Obel Ejendomme selv beslag på til egne aktiviteter i området. Blandt andet til de folk, som forventes at skulle arbejde i et 11.000 kvadratmeter stort kontorbyggeri ved Strandvejen. Sigter mod større lejemål Investeringen sigter imod større lejere, for mens der en del ledige lejemål under 1000 kvadratmeter i midtbyen, så kniber det at finde større lejemål. Resten af parkeringshuset forventes at blive brugt af sygehuset, byretten, handelsskolen og beboere i området. Det er netop det stigende behov for parkering i den del af byen, som får C.W. Obel Ejendomme til at investere, og selv om det er krisetider lige nu, tror afdelingschef Michael Henriksen, at der er lys forude. - Der bliver stadig bygget og investeret i Aalborg, og der regnes på mange ting, så det er ikke gået helt i stå. Men krisen kan mærkes, og Michael Henriksen forventer, at det smitter af på parkeringshuset, som nok bliver en smule billigere. I alt ventes byggeriet at koste omkring 50 mio. kr., mens kontorbyggeriet på Strandvejen løber op i 175 mio. kr.