Aalborg-forskere advarer mod store klasser

Dårlig trivsel i fyldte klasselokaler, viser projekt, der går i rette med tidligere undersøgelser

Råbende elever og forstyrrende adfærd bliver voldsommere, hvis der er 25 elever sammenpresset i et klasselokale. Det viser et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der samtidig går i rette med tidligere skoleundersøgelser. Projektet konkluderer, at hver sjette elev i en klasse på 25 er ukoncentreret, driller, råber op og forstyrrer undervisningen. Gennemsnittet af børn, der er urolige i klasselokalet, stiger voldsomt fra en klasse med 20 elever til en klasse med 25 elever. Omvendt er der næsten ingen uro i klasser med ganske få. Forskningsprojektet er udarbejdet af Bo Birk Nielsen og Hans Kalvåg fra Institut for Kommunikation-Psykologi. De to forskere har præsenteret deres forskning på en stor international kongres for anvendt psykologi i Athen. De mener, at det har en præventiv virkning, når børn begynder deres skolegang i klasser med få elever. Børnene får det bedre og bliver også bedre til at lære. De får støtte af Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykologforening. - Nu viser et forskningsprojekt, der har gyldighed, det samme som fornuften, siger Roal Ulrichsen. Han mener, at det er forkert at beslutte at sætte flere elever ind i klasserne. - At have mange elever i klasserne er det samme som at skabe problemer, som skolen bagefter skal reparere på, siger han. - Det er en interessant og original undersøgelse. Det er den ikke bare ud fra et videnskabeligt synspunkt. Den bidrager også til vores forståelse af klassestørrelsers indflydelse på børns trivsel og kan bidrage til ændringer i den måde, vi plejer at drive skole på, mener professor på Aalborg Universitet, Francisco Pons, der var tilknyttet forskningsprojektet. Det mener professor Niels Egelund ikke. Han har ikke tiltro til forskningsprojektet fra Aalborg og mener, at der er mange faktorer, der spiller ind, når der er uro i klassen. - Det, klassestørrelserne har mest indflydelse på, er lærernes arbejdsbyrde, siger Niels Egelund, der tidligere har lavet undersøgelse om urolige elever for Undervisningsministeriet.