Aalborg fri for bandekrig

Flere steder i landet er der tegn på optrappet strid mellem rockere og bander af etniske grupper.

Den Internationale Klub i Aalborg fører en stille og næsten hensygnende tilværelse, bl.a. fordi lederen og en række fremtrædende medlemmer sidder i fængsel. Arkivfoto

Den Internationale Klub i Aalborg fører en stille og næsten hensygnende tilværelse, bl.a. fordi lederen og en række fremtrædende medlemmer sidder i fængsel. Arkivfoto

Bandekriminalitet er et storbyfænomen i udvikling, der foreløbigt er gået uden om Aalborg og Nordjylland. I sidste uge udgav Rigspolitiet en rapport om kriminalitet udøvet af bander og forudså heri, at der flere steder er tegn på optrappet strid mellem rockere og bander af etniske grupper om f.eks. narkohandel. En af de grupper med etniske medlemmer, der nævnes i rapporten er Den Internationale Klub. Den har sit udspring i Aalborg, men findes nu også i Esbjerg. Og i Aalborg fører den en stille og næsten hensygnende tilværelse. Blandt andet fordi lederen og en række fremtrædende medlemmer sidder i fængsel. Rigspolitiet godtgør, at gruppen i Aalborg har lige godt 20 medlemmer, De 11 af dem er fængslede med lange straffe for alvorlig voldskriminalitet. Følger nøje med - Rigspolitiets rapport er en samlet vurdering for hele landet, og bekymringen for en udvikling er set på landsplan. Den gælder ikke Nordjylland. Det er vores vurdering, at der ikke er problemer her, siger chefpolitiinspektør Jørn Aabye. Det nordjyske politi følger nøje med og har øret lagt til jorden og konkluderer, at Nordjylland ikke er centrum for nogen konflikt. - Vi er hele tiden opmærksomme. Også på, om et fænomen fra andre steder i landet med undergrupperinger under de kendte grupper, skulle dukke op her. Men det er foreløbigt ikke tilfældet, siger Jørn Aabye. Nye grupper af etniske unge De undergrupper, der ses andre steder i landet, er nye grupper af etniske unge, der spirer under og med tilknytning til de allerede kendte kriminelle bander. Rigspolitiet opererer i sin rapport med, at der på landsplan findes 14 grupper af kriminelle bander, og at disse tilsammen tæller 141 medlemmer. suzanne.tram@nordjyske.dk