Aalborg går egne sundhedsveje

Ingen planer om at åbne en Sund By-butik

AALBORG:Hvor ligger Sund By butikken egentlig i Aalborg? Den ligger ingen steder, for der er ikke nogen. I modsætning til hovedparten af de nordjyske kommuner har Aalborg valgt at sige nej til at indgå en bred sundhedsaftale med Nordjyllands Amt. Og det er helt bevidst, fortæller social- og sundhedsrådmand Birgit Ekstrøm, som heller ikke har aktuelle planer om at oprette en Sund By-butik. - Vi har valgt at bruge pengene på de forskellige områder indenfor kommunen. Vi har lagt det ind under f.eks. børn- og ungeområdet, arbejdsmarkedsområdet og socialområdet i stedet for at samle det i én butik. - Så det er ikke fordi, vi ikke bruger penge på området, for det gør vi. Vi tror bare, vi får mere ud af det på den her facon. Hun er heller ikke fristet af udsigten til, at amtet er villig til at skyde penge i sagen, hvis Aalborg laver en af de brede aftaler. For selvom amtet én gang har betalt, er det jo ikke sikkert, at det vil fortsætte i al evighed. Skulle der være nogen, der ellers ikke er i kontakt med det kommunale system, der ønsker oplysninger om sundere levevis, så ligger der brochurer på f.eks. distriktskontorerne. Amtet driver også en udmærket informationsbutik i forhallen på Sygehus Nord, hvor man kan få svar på mange ting.