Biblioteker

Aalborg har de største udgifter pr. indbygger

Både udgifter og indtægter adskiller Aalborg fra Nibe, Sejlflod og Hals kommuner

AALBORG/NIBE/SEJLFLOD/HALS:Udgifter til biblioteksvæsen, anden kultur, kollektiv trafik, børnepasning, folkeskoler, og forsørgelse. Aalborg Kommune ligger gang på gang højest, når man ser på, hvor meget Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals bruger pr. indbygger på diverse poster. Forklaringen ligger først og fremmest i kommunernes størrelse. Som stor kommune har Aalborg Kommune en helt anden sammensætning af befolkningen end i de øvrige tre kommuner. Og det har betydning på mange leder og kanter. For eksempel, at der er flere skattekroner at hente pr. borger i Aalborg Kommune. Den gennemsnitlige borger i Aalborg Kommune (børn og pensionister også talt med) har 127.091 kroner, som kommunen kan tage skat af, mens de tre øvrige kommuner ligger lavere med Sejlflod som bundskraber. Her er beskatningsgrundlaget pr. indbygger 107.609 kroner mod 119.464 i Hals og 119.569 i Nibe Kommune. Det afspejler sig i et højere serviceniveau i Aalborg Kommune. Eksempelvis for biblioteksvæsnet, der er præget af biblioteker med længere åbningstider, mere faguddannet personale og et landsdelsbibliotek med centrale funktioner. For nogle områder følges højere udgifter også ad med større brugerbetaling - altså igen flere penge at gøre godt med. Aalborg Kommune har eksempelvis den største brugerbetaling for både dagplejepladser og børnehavepladser, og er samtidig den kommune, der bruger flest penge pr. 0-10 årig på børnepasning: 29.182 kroner. Sejlflod er igen er i bund med 18.006 kroner, efterfulgt af Nibe med 20.632 kroner og Hals med 23.929 kroner pr 0-10 årig.