Lokalpolitik

- Aalborg har en fornuftig økonomi

Sørn Nordhald (S) afviser påstande fra Gert Andersen (K)

HALS:Gert Andersen (K) er på afveje, når han i NORDJYSKE hævder, at det for borgerne i Hals Kommune bliver en dyr fornøjelse at lade Hals og Aalborg kommuner smelte sammen i forbindelse med kommunalreformen. Det fastslår én af Aalborg-tilhængerne, Sørn Nordhald (S), efter at Gert Andersen forleden i NORDJYSKE pegede på en række - for ham - økonomisk skræmmende konsekvenser af at gå sammen med Aalborg. - Men Aalborg Kommune har en fornuftig økonomi, og jeg havde egentlig håbet, at vi kunne have undgået en sådan form for tal-mudderkastning, siger Sørn Nordhald og fortsætter: - Der vil ved en kommunesammenlægning altid være både fordele og ulemper, men kæden hopper for Gert Andersens vedkommende af, når han taler om, at vi får en økonomisk øretæve ved at gå sammen med Aalborg. Det gør han to minutter før folkeafstemningen, og så er der tale om en skrækkampagne, der er både usaglig og vildledende. - Der bliver hevet nogle enkelte tal ud af en helhed, og så lyder konklusionen, at det er økonomisk farligt at gå sammen med Aalborg. Det nærmer sig i mine øjne en folkeforførelse, tilføjer S-politikeren, der samtidig undrer sig over, at Gert Andersen har talt for at lade Hals Kommune gå sammen med den nordlige del af Aalborg Kommune - så Hals Kommune på dén måde alligevel ville have fået del i den økonomiske øretæve, som Gert Andersen har advaret imod. Andre tal Når nu Gert Andersen har kastet Aalborg-tal på bordet i et forsøg på at advare vælgerne imod Aalborg som Hals' fremtidige fusionspartner, så mener Sørn Nordhald også, at det er på plads at svare talmæssigt igen på disse postulater. Her noterer S-politikeren sig derfor bl.a., at netto-driftsudgifterne pr. indbygger i 2003 var på 31.753 i Aalborg mod 29.147 i Hals, ligesom nettodriftsudgifterne til administration ligger meget tæt på hinanden i de to kommuner - med 4153 kr. i Aalborg og 4111 i Hals. Når Gert Andersen samtidig peger på, at Aalborg Kommune har en stor gæld, som borgerne i Hals Kommune skal være med til at betale, hvis de to kommuner går sammen, så slår Sørn Nordhald omvendt fast, at man i hele dette billede også skal se på Aalborgs mange aktiver. Her peger Sørn Nordhald bl.a. på, at Aalborg har en ejendomsmasse på cirka 4,5 mia. kr, at Aalborg ejer 99,29 procent af Aalborg Havn (som er værdisat til over 250 mio. kr.), at Aalborgs Elsam-aktiver p.t. udgør en værdi på 830 mio. kr., og at Aalborg har en kassebeholdning, der p.t. er på over 900 mio. kr. - Det skal derfor ikke fremstå som om, at Aalborg Kommune er et fallitbo, fastslår Sørn Nordhald. Med hensyn til forskellen på serviceniveauerne i Hals og Aalborg slår Sørn Nordhald videre fast, at de højere børnepasningstakster i Aalborg er tegn på en bedre personalenormering pr. barn, ligesom han fastslår, at Aalborg også på undervisningsområdet har et højere serviceniveau end Hals - ved at bruge 54.177 kr. årligt pr. elev mod 51.080 kr. i Hals. Slutteligt konstaterer Sørn Nordhald også, at Aalborg bruger godt 7000 kr. mere pr. borger over 65 år og godt 500 kr. mere pr. borger på det kulturelle område, ligesom det budgetterede beskatningsgrundlag pr. indbygger ligger godt 7500 kr. højere i Aalborg end i Hals - hvilket kan få afgørende betydning ved en ny udligningsreform. - Der er ingen, der ved, hvad udligningsreformen giver af resultat, og derfor er det vigtigt at have et så højt beskatningsgrundlag som muligt, fastslår Sørn Nordhald.