Aalborg holder sundhedsfanen højt

Sundhed 1. maj 2007 06:00

AALBORG: Staten investerer betydeligt mindre i at fremme nordjyders sundhed, end Nordjyllands Amt gjorde. Men aalborgensere kan tage det roligt. Aalborg Kommune har valgt at satse stærkt på netop forebyggelse og sundhedsfremme. Alene i år er der afsat 17,5 millioner kroner til formålet og det er langt over det dobbelt af, hvad kommunen er forpligtet til. Pengene går til alt fra projekter, der får børn til at røre sig mere, til planer om skolemad og fokus på folk med rygerlunger. For ikke at tale om hele det store KRAM projekt. - Folkesundheden er en af de vigtigste velfærdspolitiske udfordringer, mener rådmanden for sundhed og bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup- Larsen og henviser til, at WHO advarer om en eksplosion i livsstilssygdomme, hvis ikke udviklingen vender. I dag er skyldes 40 procent af alle indlæggelser livsstilssygdomme. I 2020 vil det være 70 procent, spår WHO. Efter de gamle amters nedlæggelse har kommunerne overtaget ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. Det gamle Nordjyllands Amt brugte det højeste beløb i hele Danmark på formålet: 30 millioner kroner. Men det beløb er skåret ned til cirka halvdelen, fordi staten har taget et gennemsnit for alle amter og fordelt tilskuddene ud fra dette. Dette mindre beløb til Nordjylland er blevet fordelt efter indbyggertal til de nordjyske kommuner - deraf 7,5 millioner kroner til Aalborg Kommune. Et alt for lille beløb, syntes byrådet, da årets budget blev lagt. - Selv om kommunen i år sparer 130 millioner kroner på hele driften, var byrådet visionært nok til at afsætte ekstra 10 millioner kroner og danne forvaltningen for sundhed og bæredygtig udvikling, siger Thomas Kastrup-Larsen - rådmand for samme. I sidste uge lavede et fagudvalg i hans forvaltning det første udkast til, hvordan borgernes sundhed i Aalborg Kommune fremover kan fremmes bedst muligt. Efter endt høring skal det endelige forslag vedtages inden sommerferien.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...