Skadedyrsbekæmpelse

Aalborg ikke ene om at overtræde zoo-regel

- Det er en grotesk bekendtgørelse, mener direktør for Odense Zoo, Henrik Lehmann Andersen

AALBORG:Zoologiske haver og dyreparker rundt omkring i Danmark er ikke stort bedre end Aalborg Zoo hvad angår en bekendtgørelse, der siger, at hunde i snor ikke må bringes ind i dyreparker og zoologiske haver. De er at betegne som karantænestationer. I Aalborg Zoo har man i 69 år tilladt publikum at have hunde med i snor, men for nylig blev direktør for haven, Henning Julin, truet med politi, bøder og endda fratagelse af statstilskud på 4,5 millioner kroner, hvis han ikke fjernede skilte med, at hunde gerne måtte medbringes i snor. I Odense Zoo har man forbudt publikum at have hund med, pånær førerhunde, der i følge bekendtgørelsen heller ikke må være i haven. I Knuthenborg Park tillader man, at hunde medbringes i bil i de områder, hvor der er dyr, men hundene må ikke bringes med ind i tigerparken. I Givskud Zoo er reglen, at man gerne må medbringe hunde i snor, men de må ikke komme med i bil ind i løveparken. Derfor er der et fint hundeanlæg med vand og skygge uden for løveparken, hvor hundende bliver passet imens. Generer andre gæster I København Zoo er hunde ikke tilladt, dog gælder det ikke førerhunde. - Jeg har været ansat i haven siden 1974, og i al den tid har vi ikke tilladt folk, at have hund med. Jeg mener, at det vil forstyrre vores dyr, men vi oplever heller ikke, at der er folk, der kommer med deres hund og vil ind. Vi er jo en by-zoo med anderledes turisme end foreksempel andre haver, hvor mange tyskere tager hund med. I tyske zoologiske haver er det tilladt, siger zoolog i Købehavn Zoo, Peter Haase. - Men vi har tilladt førerhunde, selv om det stort set ikke forekommer, at vi har førerhunde i haven. Jeg kan ikke huske det, siger han. Direktør for Odense Zoo, Henrik Lehmann Andersen, har forbudt hunde i haven, fordi de kan være til gene for andre gæster. Ikke på grund af bekendtgørelsen: - Nej, det er ikke på grund af den. I Odense Zoo er der mange steder, man går tæt op ad hianden, og der er mange steder, man går i indendørs anlæg, så vi har forbudt publikum at have hund med af hensyn til andre gæster. - Vores anlæg er også sådan bygget, at de er ret åbne, dog ikke hvad angår de farligste dyr. Så der der mange muligheder for en løs hund at komme ind på de åbne anlæg, og det vil vi gerne undgå. - En førerhund er jo dresseret til hele tiden at gå ved siden af sin fører, og der er mange hunde, der ikke er så veldresserede. Derfor tillader vi førerhunde, siger Henrik Lehmann Andersen. Gråspurve og ræve Zoolog i haven, Bjarne Clausen, tilføjer, at der er ufattelig få førerhunde i Zoo. Både han og direktør Henrik Lehmann Andersen mener, at det er grotesk, at en bekendtgørelse gør det umuligt for blinde at have en førerhund med i Zoo. - Man burde overlade det til kredsdyrlægen, som har opsynet med haverne. - Desuden kan jeg godt forstå, at direktør for Aalborg Zoo, Henning Julin, reagerer som han gør. Det er ikke juridisk klart, hvad der menes i bekendtgørelsen. Der står ikke nævnt noget om dyrene, som ikke er indhegnet. Hvad med gråspurvene, rævene, mår, rotter og mus. Vi forsøger selvfølgelig at holde de dyr ude, vi kan, men der vil altid være nogle rotter og andre dyr, der kommer ind. Og fuglene kan vi jo ikke gøre noget ved, siger Henrik Lehmann Andersen. - Det værste er folk, der fodrer dyrene, selv om det er forbudt. Det er netop af hensyn til smittefare, at vi advarer kraftigt imod det. Og så selvfølgelig fordi vi skal sørge for, at dyrene får den rigtige kost, og at de har det godt, tilføjer han. Det er endnu kun Aalborg Zoo, fødevaredirektoratet og kulturministeriets Råd for Zoologiske Anlæg har i kikkerten. Men de øvrige frygter, at der kommer en opstramning af bekendtgørelsen, der forbyder blinde at have førerhunde med i Zoo.