Aalborg investerer i Nuuk

Aalborg Havn med til at udvide den grønlandske havn.

Udviklingen på Grønland giver behov for en større Nuuk Havn. Aalborg Havn vil være medinvestor.Foto: Scanpix

Udviklingen på Grønland giver behov for en større Nuuk Havn. Aalborg Havn vil være medinvestor.Foto: Scanpix

Planerne om at udvide Nuuk Havn har rumsteret i nogle år, men en udvidelse bliver stadig mere påkrævet, og derfor forventer Aalborg Havn A/S, at der i år bliver truffet de beslutninger, der skal bane vejen for en udvidelse. Med i nyt aktieselskab Der er tale om en samlet investering i en ny atlanthavn for cirka 500 millioner kroner, og Aalborg Havn har sammen med rederiet Royal Arctic Line sagt ja til at putte penge i det nye aktieselskab bag Nuuk Havn, der i dag har en størrelse svarende til en tredjedel af Aalborg Havn. - Vi vil skyde det samme beløb i en udvidelse som Royal Arctic Line. Der er tale om cirka 10 millioner kroner fra hver, siger Claus Holstein, direktør i Aalborg Havn. Det grønlandske selvstyre skyder den gamle havn i det nye selskab, mens kommunen også vil putte penge i selskabet. Derudover tilbyder Aalborg Havn uddannelse af ansatte i Nuuk Havn. - Behovet for en udvidelse er stigende, og den vil tage fem år at gennemføre. Derfor formoder jeg, at der allerede i år bliver oprettet et selskab og en pengekasse, så man kan tage fat på tegninger, planlægning, godkendelse og begynde at sprænge plads, siger Claus Holstein. Grønlands infrastrukturkommission ventes at komme med sin rapport til sommer, men den ventes ikke at lægge hindringer i vejen. Admiralitetsøerne er allerede udpeget som udvidelsesområde, ligesom infrastrukturen til den nye havnedel er planlagt. Småøerne ligger i Malenebugten ud for Nuuk og er forbundet til Nuuk med en dæmning. Tættere samarbejde Claus Holstein lægger ikke skjul på, at investeringen skal knytte parterne endnu tættere sammen og styrke Aalborgs position som basishavn for skibstrafikken til Grønland. - Nu har vi samarbejdet i snart 40 år, og det må meget gerne fortsætte. Hvis man udvikler gode projekter sammen, så styrker man sit samarbejde, og så er der ingen grund til at lægge det andre steder hen. Når vi investerer i Grønland, så bliver vi en mere attraktiv partner, siger Claus Holstein. Han pointerer, at Aalborg Havn som et aktieselskab modsat selvstyrehavnene i Esbjerg og Århus - der er interesserede i at blive basishavn for trafikken til Grønland - har lov til at investere i andre havne. En anden fordel er, at Aalborg Havn vil være til stede begge steder. - Det betyder, at investeringer i eksempelvis frysehus bliver placeret det rette sted, enten i Nuuk eller i Aalborg og ikke begge steder. Dermed undgår vi dobbeltinvesteringer, siger direktøren.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk