Aalborg kan komme til at betale for oplysning til sine naboer

Risiko for, at servicen daler, hvis aftenskolerne ikke får flere penge

Af Inger Hørmanninger.hoermann@nordjyske.dk AALBORG: Det er med spænding aftenskolefolket afventer Det nye Aalborg. Tilføres området ikke flere midler, bliver brugerne i det gamle Aalborg dårligere stillet, og kursisterne i omegnskommunerne Nibe,Hals og Sejlflod begunstiget, når de skal betale. Sådan vurderer forretningsfører BoJørgensen, AOF Aalborg, forløbet. - Medmindre staten sender penge ud, tilføjer han. I virkeligheden er aftenskole et fejlagtigt udtryk, for de fleste og mest søgte kurser holdes i dagtimerne. Underværker Flere midler er, set med Bo Jørgensens øjne, et forholdsvis overskueligt beløb. En halv millioner kroner vil kunne gøre underværker. I praksis betyder den nye kommunestruktur ikke de store forandringer for kursisterne. Der har hidtil været en livlig trafik over kommunegrænsen ind til Aalborgs tilbud. Administrativt har oplysningsforbundene sendt regninger ud til kursisternes hjemkommuner, ligesom deltagerne har oplevet, at der har været forskel på egenbetalingen på samme hold. En forskel Det er det kommunale tilskud på 8 kr. pr. time, som Aalborg Kommune yder til studerende og seniorer, der udgør forskellen, når der sammenlignes med de små kommuner. Et tilskud på 8 kr. pr. time på et 60 timers kursus er også en slags penge, og navnlig når man er senior, siger BjørnSalling, souschef hos FO-Aalborg. - Der er forskel på, om man skal betale 600 kr. eller 1000 kr. for at være med, siger han. Aalborg giver ligeledes et tilskud til arbejdsledige. Det er det heller ikke alle, der gør. Flest ældre Brugerne er fortrinsvis ældre. Ellers sagt på en anden måde: - Det er ikke folk på arbejdsmarkedet, siger skoleleder hos LOF i Aalborg-Nørresundby, FinnKronborg. FinnKronborg er imidlertid af den opfattelse, at hvis det virkelig er et kursus, der interesserer, så betyder prisen mindre. Mens Bo Jørgensen fra AOF tror på en fremtid, hvor brugerne i det gamle Aalborg kan forvente dårligere vilkår, fordi der må ske en udligning, har FinnKronborg sin tvivl. Langt de fleste kursister findes i Aalborg- og Nørresundby-området, siger han. I øjeblikket har fritidsforvaltningen i Aalborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der ventes at komme med en statusrapport inden året er omme. Et oplæg skal være færdig til januar 2006, når det nye byråd træder til. Sådan gør de For de enkelte oplysningsforbund, der alle opererer under folkeoplysningsloven, kan kommunesammenlægningerne betyde rationaliseringer. Nok mest på det administrative område. Man vil fortsat lægge kurserne ud de steder, hvor der er interesse for det. AOF-Aalborg er allerede begyndt at reklamere med, at man overtager AOF-Nibe. AOF-Hals lukkede i foråret, og den lille afdeling i Sejlflod regner man med at få under sig pr. 1. januar 2007. FO-Aalborg har koncentreret sin virksomhed i Aalborg og har mange deltagere fra omegnskommunerne. Bjørn Salling, der har en fortid som skoleleder i Dronninglund, erkender, at der skal et vist underlag til for at få bredden. I hvert fald når det gælder udbuddet af foredrag, og man gerne vil samle 100 mennesker. Hanne Børglum, leder af FOF-Aalborg,der er Aalbogs største oplysninsgforbund, kommunesammenlægningen som en mulighed for at få kurser lagt ud til både i Hals og Sejlflod, så folk får noget nærmere deres bopæl. I øjeblikket må de tage ind til Aalborg, fordi vi ikke har afdelinger derude, siger hun.