Aalborg Kommune indrømmer brøler

Løfterne fra Sejlflod Kommune er bindende, siger jurist i forvaltningen

AALBORG:Når borgere opsiger lejemål på baggrund af ukorrekte oplysninger fra kommunalt ansatte, så er kommunen forpligtet til at holde borgerne skadesløse. Og det har Aalborg Kommune nu indrømmet, at man har gjort på det orienteringsmøde, der fandt sted på Lykkeshøj i juli 2006. - Der var ganske vist ikke noget referat, men det er blevet sandsynliggjort, at beboerne er blevet oplyst, at adgangsarealerne til deres ældreboliger ikke indgik i opmålingen af det støtteberettigede boligareal. Den fejlagtige orientering fra kommunens side var bestemmende for, at de valgte at flytte, så ud fra almindelige erstatningsretlige principper er Aalborg Kommune forpligtet til at holde de berørte beboere skadesløse, siger Tove Teglgaard, jurist i ældre- og handicapforvaltningen. Hun deltog selv i et møde på Lykkeshøj Aktivitetscenter i februar i år, hvor byggeriet var overgået fra Sejlflod Kommune til den nye Aalborg Kommune. - Der gik en masse snak om, hvad kommunen betalte for i forbindelse med flytning fra Lykkeshøj, så jeg tog ned og fik en kop kaffe og orienterede dem om reglerne, lyder det venligt fra Tove Teglgaard. Ifølge hende fik beboerne her informationer om, hvad kommunen kan være behjælpelig med ved en flytning. - Kommunen kan afholde indskuddet, hvis det er nødvendigt samt fysisk hjælpe med flytning, men på mødet får de også at vide, at der ikke gives tilskud til gardiner, tæpper eller andre anskaffelser af den slags, siger Tove Teglgaard. Og da ingen af de berørte beboere (to ældre kvinder og et par, red.) på dette tidspunkt havde opsagt deres lejemål på Lykkeshøj, kan hverken Torben Hjorth Pedersens mor eller de andre forvente udgifter til nye gardiner dækket af Aalborg Kommune. Til gengæld fik beboerne ikke noget at vide om husleje og boligsikring på dette møde, hvilket de så bliver økonomisk godtgjort for. Flere måneder efter, at de er flyttet ind. - Det beklager jeg. Vi har haft nye folk på banen, så det har taget noget tid. Det er en eftervirkning af strukturreformen, siger Niels Tikjøb Olsen, direktør i ældre- og handicapforvaltningen.