Lokalpolitik

Aalborg Kommune og amtet i ny strid

Endnu en aftale om en institution for handicappede er endt i, at Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt er gået hver sin vej.

De kan ikke blive enige om at drive Gården i Godthåb, som er et dag- og døgntilbud for børn med DAMP. Sagen kommer efter, at Aalborg Kommune netop har opsagt aftalen om Danahus, som er et aflastningstilbud til forældre og pårørende, der har handicappede boende hjemme. Gården i Godthåb er også et aflastningstilbud, og det er netop den del, de to parter er uenige om. Konsekvensen er, at børnene ikke længer kan overnatte i aflastning på Gården, hvor de altså også går i skole og i skolefritidsordning. - Det går ud over børnene, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm, der ikke forstår, hvorfor parterne skal skilles netop om institutionen Gården. - Vi vil meget gerne drive aflastningstilbuddet for amtet, forklarer hun. Parterne har siden 2001 forhandlet om Gården uden at blive enige. Det endte med en midlertidig aftale i nogle måneder i 2002, men siden da har der ikke været nogen egentlig aftale. I 2001 opdagede amtet nemlig, at Aalborg Kommune drev et amtsligt tilbud, uden at der var en underskrevet aftale om det. - Men amtet sendte da børnene ud til os og de betalte også, siger Birgit Ekstrøm, der ikke forstår, hvordan amtet kan undgå at vide, at Aalborg Kommune drev en amtslig institution. Skole- og fritidsdelen er en kommunal forpligtelse. Og det er netop det, amtet ikke kan lide. - Vi skal kunne være helt sikre på, at de penge, vi giver, ikke går til et kommunalt tilbud, og det har vi altså ikke kunnet blive enige om, siger socialdirektør i amtet, Lars Mathiesen. Det springende punkt for Aalborg Kommune har dog været, at amtet har meddelt, at man selv vil drive aflastningstilbudet, og indtil da er det i orden, at Aalborg Kommune står for det. - Nej, den går ikke, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm. - Det kan vi naturligvis ikke være med til. Vi skal have en klar aftale og ikke være en station på vejen, hvor vi ikke ved, hvor vi står. Det er da klart, mener rådmanden. - Vores opfattelse er faktisk, at amtet ikke vil have os med. Det afviser socialdirektør Lars Mathiesen. - Vi kan ikke blive enige, og så er vi enedes om at gå hver til sit. Det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke vil samarbejde med kommunen. Det er et spørgsmål om, at vi ikke vil blande kommune- og amtstilbud sammen, tilføjer han. På spørgsmålet om hvorfor kommune og amt i øjeblikket strides om flere institutioner, svarer Birgit Ekstrøm. - Jeg ved det ikke, men det er nok, fordi økonomien er stram.