Aalborg Kommune opsiger aftalen om Danahus

- Amtets service er for dårlig, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm

NORDJYLLAND:Aalborg Kommune vil ikke længere være med til at drive Aflastning og Udviklingshuset Danahus i Aalborg for handicappede børn og voksne. Kommunen har netop opsagt aftalen med amtet. Politikerne i Aalborg er vrede over, at amtet tvinger kommunen til at forringe servicen. Aalborg Kommune driver som entreprenør Danahus for Nordjyllands Amt. På Danahus kommer børn og voksne, der er så handicappede, at deres familier og pårørende indimellem har brug for aflastning minimum et døgn ad gangen. Siden 2001 har kommunen og amtet været uenige om serviceniveauet på Danahus. - Amtet kan ikke være det forringede tilbud bekendt, mener socialrådmand Birgit Ekstrøm (S), der ikke længere vil være med til at give et tilbud til familier, som ikke er godt nok. På den ene side mener Aalborg Kommune, at forældrenes behov for aflastning skal komme i første række og på den anden side mener Nordjyllands Amt, at det må være et mix mellem forældrenes behov og den venteliste amtet mener er til disse pladser. Flere børn og voksne skal ind på Danahus, mener amtet. Nej, siger kommunen, så kan vi ikke give familierne et ordentligt tilbud. Flere forældre har klaget over, at forholdene fra 1. januar bliver så ringe på Danahus, at de knapt nok kan bruge tilbuddet. Blandt dem er Marianne Boesvang, Gistrup. Familiens datter Emma er multihandicappet og sover en gang om ugen på Danahus. - Det har vi valgt, fordi vi er en familie med to andre børn, som også skal tilgodeses. Vi har brug for at lade op. Det kræver meget at have en multihandicappet datter, fortæller Marianne Boesvang. Hun har klaget over, at hun fra 1. januar ikke længere kan få passet Emma den ene gang om ugen, som hun før har kunnet. Fremover kan hun kun få passet datteren, fire-fem døgn ad gangen hver anden-tredje uge selv om familien ikke ønsker det. - Det er systemets behov ikke vores, siger Marianne Boesvang. Det mener Aalborg Kommune hun har ret i. - Vi kan ikke byde, forældre og familier til handicappede, forhold, som ikke tilgodeser dem. De er pressede nok i forvejen. Det er ikke ordentligt over for dem, mener Birgit Ekstrøm. - Det er ikke til at holde ud at se på, at forholdene forringes, tilføjer hun. Birgit Ekstrøm understreger, at hele socialudvalget i Aalborg Kommune står bag opsigelsen. - Og jeg forventer et hurtigt svar fra amtet, siger hun. Aalborg Kommunes serviceniveau for 2003 har betydet, at Danahus har givet kommunen et underskud på en million kroner. - Men det er amtets forpligtelse, påpeger Birgit Ekstrøm, som i samme åndedrag tilføjer: - Det er ikke pengene, det er galt med. Det er måden, som amtet mener, at vi skal drive stedet på. Socialudvalgsmedlem i Aalborg Kommune Mai-Britt Iversen (S) er vred: - Personligt synes jeg, at det er fuldstændig uacceptabelt, at man med et multihandicappet barn ikke kan få lov til at få det passet en gang om ugen. Det er under lavmål i et velfærdssamfund. Disse familier har så hård en hverdag, at det absolut ikke gør det lettere for dem, at de skal have aflastning i blokke af dage. Det kan man ikke være bekendt, mener hun.