EMNER

Aalborg leverer varen

NORDJYLLAND:Aalborg kommune er temmelig god til at kradse sine penge ind hos borgerne, og umiddelbart er der ikke noget som antyder at byen er ringere end andre til at levere ydelser for pengene. Det fremgår af den årlige rapport med nøgletal fra de fem største provinsbyer, som netop er udkommet. Foruden den nordjyske hovedstad med sine 163.068 indbyggere er det byerne Arhus (290.472 indbyggere), Odense (183.267), Esbjerg (82.001) og Randers (62,449). I år er også København med, men hovedstaden duer ikke rigtigt som sammenligningsgrundlag, da den i sin konstruktion fungerer både som amt og kommune. For at indlede med evnen til at få sine penge hjem er Aalborg helt klart den by, som har den laveste gennemsnitlige skatterestance pr. indbygger, nemlig 976 kr., hvor Randers har 1.228 kr. Hvis man tager antallet af restancer, som er erklæret uerholdelige eller forældede, ligger Aalborg også bedst med 1.961 mod hele 3.005 hos storebror Århus. Når det gælder skatteindtægter hos borgere på 15 år og derover, ligger Aalborg på en andenplads med 29.916 kr. i gennemsnit, mens Esbjerg topper med 30.771 kr. Pluk hist og pist blandt de 77 tabeller, som i stort og småt kortlægger kommunernes liv, afslører bl.a., at det er en myte, at Aalborg har specielt mange somaliere blandt sine indvandrere og disses efterkommere. Der er 1.452, mens Århus har mere end dobbelt så mange, 3.135 og Odense har 1.670. Når det gælder udgifterne til folkeskolen, ligger Aalborg i spidsen med 46.494 kr. pr. elev, mens Esbjerg, som tidligere var Danmarks foregangsby på dette felt, ligger i bunden med 39.839 kr. Det skal dog tilføjes, at Aalborg kun er foran, fordi byen ligger suverænt i top på den post, som hedder serviceforanstaltninger, syge- og hjemmeundervisning samt skolepsykologer. Kigger man på udgifterne til fritidsområdet, ligger Aalborg på en suveræn førsteplads når det gælder kommunale lokaler til idræt og fritid. Der betales pr. borger 403 kr, hvor Esbjergs udgift er 188 kr. Omvendt er Aalborg den by, der har de mindste udgifter til selvejende og private lokaler, nemlig 82 kr. pr. indbygger, mens Esbjerg som den dyreste betaler 387. Det er ikke imponerende mange børn og unge under 25 år, som deltager i idrætsaktiviteter i Aalborg. Tallet er 48 pr. 100 under 25 år, hvor det i Esbjerg er 64. Kun Århus ligger lavere end Aalborg med 43. I den anden ende af alderskategorierne kan man konstatere, at Aalborgs borgere over 67 år gennemgående er raske og friske. Aalborg ligger helt i bund, når det gælder behovet for hjemmesygepleje med 105 pr. 1000 indbyggere i aldersklassen, hvor Randers har 221. Og når behovet er der, ligger Aalborg pænt med hensyn til plejehjem og plejehjemslignende boliger og andre boliger, hvortil kommunen visiterer. Der er 132 boliger pr. 1000 ældre borgere, det overgås kun af Odense med 161. Videre kan man notere sig, at Aalborg kun overgås af Randers, når det gælder om at llåne biblioteksbøger, at Aalborg afsætter flest penge til kulturformål, at Aalborgs bybusser har den laveste driftsudgift pr. passager og laveste udgift pr. køreplantime og at aalborgenserne både i parcelhuse og lejligheder gennemsnitligt har de laveste udgifter til el, varme, vand og renovation.