EMNER

Aalborg må kun låne lidt mere til skolerne

AALBORG:En sørgelig meddelelse kalder borgmester Henning G. Jensen (S) det. Det sørgelige er, at Aalborg Kommune har søgt indenrigs- og sundhedsministeriet om en dispensation fra lånerammen for 2008 på 27,1 mio. kr. til skoleinvesteringer, men nu er svaret dumpet ind på rådhuset, og Aalborg har kun fået en dispensation på 3,4 mio. kr. Den særlige lånepulje til skoleinvesteringer på 800 mio. kr. har der været rift om blandt landets kommuner, således har ministeriet modtaget ansøgninger for i alt 3,5 mia. kr. Henning G. Jensen undrer sig over ministeriets håndtering, da kommuner, der ikke får frigivet deponerede midler over de næste tre år, er prioriteret først. Det vil sige, at de kommuner, der ikke har overholdt aftalen mellem regeringen og KL, først og fremmest får lov at låne. Aalborg Kommune overholdt derimod reglerne og får derfor over tre år frigivet 86 mio. kr., der har været deponeret i ministeriet i forbindelse med den stramme økonomistyring af kommunerne sidste år i forbindelse med kommunesammenlægningerne. De kommuner, der ikke har overholdt rammerne, får først frigivet midlerne om fem år. Det gælder bl.a. et par millioner fra den tidligere Nibe Kommune, som derfor først bliver udbetalt senere. Men selvom kommunen ikke får lov at låne ret meget mere til skoleinvesteringer, så er der en anden mulighed. Muligheden hedder konto 1390 under borgmesterens forvaltning. Kontoen indeholder 25 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger, og her har kommunen mulighed for at bruge en del af pengene på skolerne. Hvor mange vides endnu ikke.