Aalborg-mål skal gælde alle

AALBORG:Hvad er målsætningen og standarden for skolerne i Aalborg. Det er et af de store spørgsmål, som politikerne i efteråret skal tage stilling til for den nye fælles kommune mellem Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals. Men Aalborg Lærerforening, der er talerør for alle fire kommuner, melder nu klart ud, at man meget gerne ser niveauet fra den nuværende Aalborg Kommune ført igennem. Blandt andet når det gælder om en fælles målsætning. Faktisk er lærerforeningen tilhænger af, at skolebestyrelsernes indflydelse bliver begrænset. - Vi vil gerne have, at der er fælles mål på helt centrale områder, så skolerne arbejder i samme retning, siger formand Bjarne Krogh. Han fremhæver papiret ”Den Fælles Skolebeskrivelse”, som angiver hvordan der drives skole i Aalborg Kommune. For eksempel en sundhedspolitik for børnene, målsætning for børn med særlige behov, rammerne for skole-hjem samarbejde og evaluering af skolens indsats. Kritikerne vil måske mene, at det skubber skolebestyrelserne og nærdemokratiet i baggrunden?- Vi har ikke noget imod skolebestyrelserne, men det kan blive noget tilfældigt, hvis det bliver op til hver enkelt skolebestyrelse at fastlægge en kurs. For eksempel omkring undervisning, siger Bjarne Krogh.