Aalborg

Aalborg Mini By

10.

Det kræver fingersnilde, når mursten kun er på størrels med et kvart stykke viskelæder, eller en tagsten som nærmest kan ligge på en negl. Stedet har sit eget lille teglværk hvor mursten bliver hårdtbrændt som på et rigtigt teglværk. En tidligere kødhakker bliver brugt til at forme leret i lange baner til mursten og teglproduktionen. Snedkermaskiner og mini-smedje er også en nødvendighed i forbindelse med projektet. En million mursten er produceret gennem tidens løb af disse aktive minibyggere. Det første hus var "Det gamle Rådhus" på Gammeltorv, som blev bygget i 1992/93, til det, blev der brugt ca. 27.000 mursten og 8.000 tagsten.