Aalborg mister 75 mio. kroner

Byen mister millioner på grund af beskæftigelsestilskud.

Den er helt gal med det beskæftigelsestilskud, som blev indført, da kommunerne overtog opgaven med de forsikrede ledige. Det mener Aalborg Kommunes social- og beskæftigelsesrådmand, Mai-Britt Iversen (S). Hun som kalder ordningen, som skulle både skulle sikre, at økonomien hang sammen for kommuner med høj ledig og belønne kommuner, der gør en ekstra indsats for at nedbringe ledigheden, for "absurd" og "uigennemskuelig". - Vi har længe bedt om at få de beregninger, man har brugt som grundlag for ordningen. Men det er endnu ikke sket, og derfor har det heller ikke været muligt for os at reagere før nu, forklarer hun. Ifølge en ny opgørelse mistede Aalborg Kommune i 2010 24 mio. kroner som følge af ordningen, og i løbet af de kommende tre år risikerer kommunen samlet set at miste op mod 75 mio. kroner. - Det er jo et budgetgaranteret område, så det er penge, vi bliver nødt til at tage pengene af kommunekassen, fortæller Mai-Britt Iversen. Hun understreger, at ledigheden i Aalborg - trods et højt udgangspunkt - ikke er steget nær så meget som landsgennemsnittet. Så - ifølge hendes opfattelse - lever kommunen til fulde op til målet om at få flere ledige i beskæftigelse. Og derfor vil hun også rejse sagen i KL og Kommunekontaktrådet og har desuden skrevet til Arbejdsmarkedsstyrelsen for at gøre opmærksom på problemet. - Beskæftigelsesministeriet overholder ikke lovgivningen. Der står nemlig helt klart, at "den enkelte kommune kan overtage de nye opgaver uden risiko for, at kommunens økonomi sættes over styr samtidig med, at der vil være et klart incitament til at nedbringe ledigheden", pointerer rådmanden.