EMNER

Aalborg overtager rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning flytter kontoret til Hasserisgaard

NIBE:Fra 1. oktober varetager Aalborg Kommune Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, i Nibe Kommune frem til kommune-sammenlægningen 2007. Ledende chefpsykolog Birthe Lundsgaard er avanceret til afdelingsleder for PPR på Hasserisgaard, der også skal betjene Nibe Kommune, mens tale- hørekonsulent Else Askehave går på pension. - Derfor er det oplagt allerede nu at flytte funktionerne til Aalborg, og PPR koster os præcis det samme som nu, siger afdelingsleder Ejner Jensen. Nibe Kommune betaler Aalborg 400.000 kroner i år, og 1.600.000 næste år, men Ejner Jensen understreger, at nok flytter kontoret, men ikke selve rådgivningen, der fortsat vil foregå lokalt. PPR rådgiver og vejleder lærere og pædagoger i spørgsmål om børn og unge inden for områder som specialundervisning, tale- hørestøtte, motorik, og behovet for terapeutiske tiltag i bred forstand. Tilbudet omfatter også en åben rådgivning for børn, unge og deres forældre. Aalborg har indgået en lignende aftale med Hals Kommune.