Aalborg-politimester er tilfreds med reform-udspil

AALBORG:- Det vil være helt fortrinligt med kun én enkelt politikreds i Nordjyllands Amt, og det naturlige hovedsæde må naturligvis være Aalborg. Det siger politimester Flemming Kjær, Aalborg Politi, til NORDJYSKE i en kommentar til Visionsudvalgets netop offentliggjorte reformforslag. Politimesteren understreger, at han endnu ikke har haft mulighed for at studere materialet nærmere, og at han derfor ikke kan kommentere detaljer eller enkeltheder i forslaget. Visionsudvalget foreslår, at de nuværende 54 politikredse barberes ned til 10 til 12 kredse uden dog at trække egentlige streger på landkortet. Meget tyder dog på, at de fem nuværende kredse i Nordjylland samles i én stor kreds - selv om der endnu ikke er fremsat forslag om det - og det er den eventuelle nye kredsstruktur, som Flemming Kjær forholder sig til. - Ud fra en overordnet betragtning mener jeg, at borgerne vil få en endnu bedre politibetjening, fortsætter politimesteren. - Vi vil opnå såkaldte stordriftsfordele ved den ny struktur, og jeg mener også, at det vil komme yderområderne til gode. - Vi vil kunne dække disse områder bedre, og vi vil hurtigere være i stand til at flytte rundt med ressourcerne alt efter, hvor behovet er. Flemming Kjær hilser også med tilfredshed udsigten til, at der på landsplan kommer yderligere omkring 1000 flere betjente på gaden - og altså dermed væk fra "skrivebordsarbejde". De nye politikredse skal fremover styres af politidirektører, og politimester Flemming Kjær lægger ikke skjul på, at han er interesseret i et sådant job.