Aalborg Portland klarer sig godt under italienske farver 2004-RESULTAT: Overskud på 210 millioner kroner efter år med store omvæltninger

AALBORG:2004 blev et år med store omvæltninger for Aalborg Portland, men alligevel lykkedes det at sikre cementkoncernenat sikre et overskud på 210 millioner kroner efter skat, og det betegnes af ledelsen som tilfredsstillende. Året inden var der tale om et resultat på 251 millioner, men da der spiller mange ekstraordinære forhold ind kan de to resultater næsten ikke sammenlignes. Den altoverskyggende begivenhed skete i august, da det italienske Cementir overtog cementfabrikken i Aalborg fra FLSmidth & Co. sammen med betonselskabet Unicon, som siden er blev en del afAalborg Portland, og derfor er indregnet i koncernregnskabet med de sidste to måneder af 2004. Desuden overtog Aalborg Portland i efteråret en stor statsejet cementfabrik i Kina, ligesom koncernens datterselskab i Egypten nu indgår 100 procent i regnskabet. De nye aktiviteter kan blandt andet aflæses i en stærkt stigende omsætning - fra 1,5 milliarder kroner i 2003 til 19,8 milliarder i 2004. Den vil tage yderligere et hop i 2005, når Unicons årsomsætning på 1,5 milliarder regnes med på helårsbasis. Unicon fungerer i øvrigt fortsat som alenestående virksomhed med sin egen ledelse, idet der dog sker en koordination med Aalborg Portland på bestyrelsesniveau. Tilsvarende steg omkostningerne fra 763 millioner kroner til godt én milliard. Overskuddet påvirkes i øvrigt også af, at der før salget i august blev foretaget en ekstraordinær udlodning af udbytte til aktionærerne på 750 millioner kroner, som i regnskabet i forbindelse Udviklingen kan også aflæses i medarbejdertallet, som på globalt plan er steget fra 839 i 2003 til 1755 i 2004. Den danske stab udgør 955, og heraf hører omkring 600 hjemme på cementfabrikken i Aalborg. Salget af cement steg med 13 procent på globalt plan, fra fabrikken i Aalborg dog kun med 11 procent og her har dyrere fragt og energi samlet gjort et vist indhug i indtjeningen i moderselskabet, så den ikke helt levede op til forventningerne, trods ny rekord for salget af hvid cement og fuld udnyttelse af kapaciteten til grå cement. Ledelsens forventning til koncernen i 2005 er på samme niveau som i 2004. Af selskabets årsrapport fremgår det i øvrigt, at den danske koncern er havnet under Cementirs spanske datterselskab, Cementir España S.L. med adresse i Madrid. Ud over cementfabrikkerne i Kina og Egypten indgår også en cementfabrik i Malaysia samt datterselskaber i Island, Polen, USA, Philippinerne, Thailand samt Australien i koncernen. Bestyrelsen i Aalborg Portland udgøres i dag af seks italienere udpeget af Cementir samt to danske medarbejderrepræsentanter, Harry Egon Andersen og Henning Heilskov. Koncerndirektionen ligger fortsat i hænderne på Søren Vinther.