Aalborg Portland: - NKI brugte vores depot til andres affald

Nordjysk Kloak og Industriservice (NKI) har dumpet affald fra andre af sine kunder på Aalborg Portlands depotområde.

Aalborg Portlands enorme affaldsdepot blev for alvor kendt i oktober 2005, da omkring 40.000 kubikmeter affald gik op i røg ved en storbrand.Arkivfoto: Michael Koch

Aalborg Portlands enorme affaldsdepot blev for alvor kendt i oktober 2005, da omkring 40.000 kubikmeter affald gik op i røg ved en storbrand.Arkivfoto: Michael Koch

Det fastslår Aalborg Portland nu efter en nærmere undersøgelse af en sag, som kom frem i weekenden. Da var NKI med øjeblikkelig varsel blevet bortvist fra Aalborg Portland, hvor firmaet i flere år blandt andet har stået for industriel rengøring, hvilket indebærer deponering af affald på Portlands eget depot-område. NKI har arbejdet for Aalborg Portland i flere år på en kontrakt til et tocifret millionbeløb hvert år. I weekenden ønskede direktør Kjeld Pedersen fra Portland blot at sige, at bortvisningen bundede i et alvorligt tillidsbrud fra NKI's side, men ikke hvad sagen drejede sig om. Nu oplyser Kjeld Pedersen imidlertid, at der er foregået en række uregelmæssigheder. Blandt andet har NKI ifølge Portland-direktøren afleveret materialer på Aalborg Portlands deponi som ikke stammer fra Aalborg Portlands cementproduktion: - Jeg kan i dag bekræfte, at et af de forhold som begrunder vores opsigelse af samarbejdet med NKI er, at NKI tilsyneladende har dumpet fremmet materialer, som ikke stammer fra Aalborg Portland. - Det er et særdeles alvorligt tillidsbrug og medfører, at vi ikke længere kan samarbejde med NKI. Hos Aalborg Portland lægger vi afgørende vægt på at have styr på alle forhold vedrørende miljø og affald, og vi kan ikke have en leverandør der ikke respekterer reglerne, siger Kjeld Pedersen. - Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er konstateret materialer af miljømæssig skadelig karakter, tilføjer Kjeld Pedersen. Han ønsker ikke at fortælle, hvilken glæde NKI kan have haft af at køre andre kunders affald ud på Aalborg Portlands depotområde, men NORDJYSKE erfarer, at det formentlig handler om at spare på afgifter til deponering af affald. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger har NKI ved at benytte Portlands depot sparet betydelige udgifter til deponering - og af samme grund påført Aalborg Portland yderligere afgifter. Det hænger sammen med, at affaldet skal viderebehandles på forskellig vis afhængig af typen. Svindelen med affaldet skal være foregået i mindst halvandet år, erfarer NORDJYSKE.