Aalborg

Aalborg Portland overtager cement- virksomhed

AALBORG: Aalborg Portland A/S har overtaget salgsvirksomheden Mørchs Cement i Svenstrup syd for Aalborg. Mørchs Cement A/S importerede og solgte cement på det danske marked. Ved overdragelsen til Portland 13. januar beskæftigede virksomheden en halv snes medarbejdere. - Vi er i Aalborg Portland glade for, at Mørchs Cement henvendte sig til os, da de besluttede at sælge. Vi sagde ja tak, fordi vi gerne fortsat ser dansk cement være et naturligt valg hos danske betonkunder og dermed et fortsat stærkt islæt i samfundet, siger administrerende direktør for Aalborg Portland A/S, Søren Vinther. Partnere og aktionærer i Mørchs Cement begrunder salget med følgende kommentar: - De seneste års turbulens på cementmarkedet, den politiske uro og økonomiske ustabilitet, der præger verden, og som tidligere har haft og i fremtiden vil have stigende indflydelse på vore omkostninger, samt udsigterne til en barsk og usikker fremtid har gjort, at vi finder det mest hensigtsmæssigt at indgå denne aftale med Aalborg Portland A/S. - Beskæftigelsesmæssigt får overtagelsen ingen betydning for Aalborg Portland, siger Søren Vinther. Mørchs Cements aktiviteter inden for cementområdet vil blive videreført i Aalborg Portlands navn og regi. Mørchs Cements omsætning udgør ca. 50 mio. kr. årligt. Aalborg Portlands omsætning udgjorde i 2001 ca. 1,6 mia. kr., og virksomheden beskæftiger 650 medarbejdere.hc