Aalborg-resultater rager op i Europa

Vand- og CO2-plan lever op til målene

AALBORG:Den store konference om bæredygtige byer er ikke den eneste grund til, at Aalborg for alvor er kommet på miljøets europakort. Byen har i lige så høj grad vundet opmærksomhed i kraft af sin indsats for rent drikkevand og reduktion af CO2-udslip, fremhæver rådmand Mariann Nørgaard (V), der har det politiske ansvar for Aalborgs forsyningsvirksomheder. - Ind imellem fremstår det, som om vi halter bagefter på en række områder, og det er i hvert fald ikke tilfældet inden for forsyningsvirksomhederne. Vi vedtog allerede i 1992 i forbindelse med Rio-mødet en Brundtland-plan for Aalborg KOmmune, og da vi i 2002 gjorde resultatet op, kunne vi konstatere, at vi lever op til målene, fremhæver Mariann Nørgaard, som i går fortalte om resultaterne for en del af de 900 deltagere i Aalborg+10-konferencen. Ifølge Mariann Nørgaard har ingen europæiske byer i samme omfang som Aalborg fremtidssikret sine drikkevandsressourcer flere hundrede år frem. - Vi har beskyttet et drikkevandsområde på 700 hektar ved Drastrup, og et dobbelt så stort område i Aalborg SØ er taget på programmet, og havde byrådsflertallet været med på, havde den del af planen også været helt på plads, siger Mariann Nørgaard. Når det gælder CO2-udledningen har Aalborg Kommune især i kraft af aftalen om at aftage spildvarme fra Aalborg Portland allerede reduceret mængden med over 20 procent (fra 930.000 ton i 1990 til 700.000 ton i 2002). Cementfabrikken, som er landets største energiforbruger, dækker i dag over 50 procent af varmeforsyningen i Aalborg. Mariann Nørgaard er ikke tvivl om, at kommunen vil nå i mål med en samlet reduktion på 33 procent inden 2012, som svarer til det mål der er opstillet fra den danske regerings side - og baseret på det faktum, at transportens CO2-udledning vil stige i samme omfang som hidtil. - Vi har forlængst fundet ud af, at det er en god ide at rådgive kommunens virksomheder grundigt om energiforbruget, og derfor kommer langt den største del af faldet i CO2-udslippet derfra, siger Mariann Nørgaard.