Aalborg-revisor bag ny bog for de indforståede

Anders Bisgaard har skrevet bog om selvstændiges personlige regnskaber

AALBORG:Medmindre man helst vil falde hurtigt i søvn, er Anders Bisgaards nye bog, "Personlige regnskaber", nok ikke egnet som sengelæsning for almindelige mennesker. Men i revisorkredse... Anders Bisgaard, der er 39 år og statsautoriseret revisor, er ansat som faglig udviklingschef hos revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm i Aalborg. Han blev opfordret til at skrive bogen af Forlaget Thomson, og det skyldtes dels jobbet som udviklingschef og så den omstændighed, at han sidder i Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionstekniske udvalg. Bogen er i så høj grad for de indforståede, at målgruppen især er andre revisorer samt undervisningsformål. Men hvorfor er der overhovedet behov for en bog om selvstændige erhvervsdrivendes personlige regnskaber? - Det er der to grunde til. Dels er der kommet en ny årsregnskabslov, som ikke længere kun gælder for landets 100.000 virksomheder, men nu også for de 300.000 selvstændige erhvervsdrivende. Med andre ord er loven dermed af stor betydning for erhvervsfolk, og det er jo typisk dem, der er vore kunder, forklarer Anders Bisgaard, der både er født og opvokset i Aalborg. - Den anden grund er, at reglerne omkring revisorerklæringer er ved at blive skiftet ud, og de nye standarder er ikke hidtil beskrevet i bogform. - Sagen er, at hidtil har revisorerklæringerne mest været vejledende, mens man nu går over til bindende standarder. Det betyder, at ikke bare erklæringerne skal ændres, men også det arbejde, vi udfører som grundlag for erklæringerne, oplyser Anders Bisgaard, som måtte lade bogen vente lidt længere på udgivelse end beregnet: - De seneste ændringer af erklæringsreglerne fremkom først 16. december, og før da kunne jeg ikke gøre bogen færdig. Dermed mistede jeg desværre også muligheden for at bruge bogen som julegave, tilføjer han.