Aalborg

Aalborg risikerer at vise en by i forfald

Aalborgs nye Kennedy Arkade med 36.000 kvm. med kontorer, butikker og biografer, som står færdig til foråret på den tidligere rutebilstation, risikerer at blive et monument over fejlslagen bypolitik og planlægning, også selv om arkaden bliver en succes, siger professor Bent Flyvbjerg, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet.

Bent Flyvbjerg frygter spøgelsesbutikker enten i midtbyen, i arkaden eller begge steder. - Alt andet lige er det nye kvadratmeter, der kommer til, og dem står Aalborg ikke just og mangler. Den enes brød kan risikere at blive den andens død. Selv få tomme butiksruder kan hurtigt give indtryk af forfald, siger han. Aalborg topper, når NYBOLIG Mægler i næste uge offentliggør en undersøgelse over ledig kontorkapacitet i landets fem største byer i forhold til indbyggerantal. I kvadratmeter ligger man desuden over både Århus og Odense. Erhvervsmægler Erik Lyngø, Aalborg, ser forklaringen i en overdreven optimisme fra investorer i forhold til det digitale nordjyske fyrtårn, hvis lys er blegnet. Den nordjyske ledighedsprocent på otte er et par procent over landsgennemsnittet. Foruden arkaden og de 30.000 kvm., som i nær fremtid kan lægges til, når Postvæsenet lukker Rustenborg, har Aalborg 25.000 disponible kvm. Eril Lyngø er imidlertid ikke så bekymret for udlejningen af nyt byggeri. Virksomheder profiler sig ved at flytte i nyt. Til gengæld kræves det hårdt arbejde og alternativ tænkning, når forladte kontorlokaler skal besættes påny. Modellen kan være at indrette lejligheder i ledige lokaler i midtbyen, og så vender man mange steder tilbage til det lokalerne engang var. I Aalborg City, sammenslutningen af forretningsdrivende i midtbyen, nærer man ikke de voldsomme bekymringer for arkaden. - 14-15 nye butikker udgør næppe en trussel, men vi er meget imod, at kommunen vil flytte bybussernes omstigningssted fra midtbyen og til arkaden, siger direktør Lars Bech, Aalborg City.