Tranholm

Aalborg skal have højhuspolitik

Der bliver ikke bygget højhuse, før der har været debat

Høj­hu­se væk­ker op­sigt, men de skal pla­ce­res rig­tigt, un­der­stre­ger borgmes­ter og stads­ar­ki­tekt. Mo­del­len vi­ser, hvor­dan et høj­hus ved Øst­re Havn kan kom­me til at lig­ge, blandt an­det i for­hold til KMD-byg­nin­gen ud mod van­det. foto: jens mor­ten

Høj­hu­se væk­ker op­sigt, men de skal pla­ce­res rig­tigt, un­der­stre­ger borgmes­ter og stads­ar­ki­tekt. Mo­del­len vi­ser, hvor­dan et høj­hus ved Øst­re Havn kan kom­me til at lig­ge, blandt an­det i for­hold til KMD-byg­nin­gen ud mod van­det. foto: jens mor­ten

AALBORG:Aalborg Kommune har modtaget flere henvendelser fra personer, der vil høre om mulighederne for at opføre højhuse i byen. Og næste år skal politikerne tage stilling til en højhuspolitik. Det sker for at sikre, at højhuse bliver placeret de rigtige steder og kommer til at se ordentlige ud. Borgmester Henning G. Jensen (S) er umiddelbart positivt indstillet over for ideen om, at Aalborg skal have flere højhuse. Men han understreger, at der først skal tages en grundigt debat om eventuelle højhuse, og at der som sædvanlig skal gennemføres en demokratisk proces, før entreprenører kan gå i gang med at bygge. - Højhuse kan være elegante og meget attraktive, hvis de ligger de rigtige steder. Højhuse behøver ikke være firkantede betonkasser. Vi skal tage en diskussion om, hvor højhuse kan ligge, hvor mange der kan være, og hvordan de skal se ud, siger Henning G. Jensen. Ifølge Henning G. Jensen kunne det være spændende, hvis Aalborg får nogle høje bygninger, som giver byen en ny profil, og som der lægges mærke til, når man kommer til Aalborg. Stadsarkitekt Knud Tranholm forklarer, at arbejdet på at udforme en højhuspolitik begynder i det nye år. Embedsmændene vil blandt andet bruge en tredimensionel bymodel for at finde ud af, hvor det kan blive aktuelt at bygge højhuse. Aalborg Kommune har faktisk allerede luftet ideen om højhuse i forbindelse med en kommuneplanrevision for bymidten, og hidtil er der ikke kommet protester mod forslaget om, at det på sigt skal være muligt at bygge den type huse. Ifølge stadsarkitekten er der mange hensyn at tage, når man overvejer at bygge højhuse. For eksempel skal vindforholdene undersøges grundigt, og højhusene skal passe ind i de områder, som kommer på tale. Knud Tranholm lægger ikke skjul på, at højhuse kan give byen et arkitektonisk løft og kan være med til at gøre et område kendt i folks bevidsthed. Han nævner Malmø som et eksempel på, hvordan en enkelt bygning - Turning Torso - kan skabe masser af omtale. Men netop arkitektur, placering og en lang række andre forhold får både politikere og borgere mulighed for at drøfte, når højhuspolitikken skal udformes næste år.

Forsiden