EMNER

Aalborg skal op på jernhesten

Målet er, at antallet af cyklister skal øges med 10 pct. inden 2020, ligesom uheld skal reduceres

Hvis det står til Aalborg Kommune, så skal antallet af cyklister øges med 10 procent inden 2020. Det svarer til 2200 cyklister og måler er en del af en cykelstihandlingsplan, som politikerne i går diskuterede på teknik- og miljøudvalgsmødet. Politikerne blev ikke helt færdig med planen, der skal behandles på det næste møde, fordi der var et par ekstra cykelstiprojekter, som udvalget ville have med. Det drejer sig om Bislev til Nibe, Klarup til Storvorde, Dokkedal og til Mariager Fjord Kommune og på strækningen mellem V. Hassing og Gandrup. - Den bliver besluttet i den her form, vi skal bare have de små tilrettelser med, siger teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V). 84 cykelstier I alt er der 84 cykelstier på prioriteringslisten, og målet er, at bl.a., at gøre det mere attraktivt at være cyklist i kommunen. Medvinden på cykelstierne skal bl.a. sikres med flere cykelstier, bedre information, signalregulering og cykelpendling - Det vi ønsker er at flytte trafikanter fra bilen til at være cyklister, der tænker jeg især på at skabe sikre skoleveje for vores børn. Rådmanden tror på, at det er realistisk at skaffe 10 procent flere cyklister på cykelstierne. - Det tror jeg, at det er, men det betyder, at man skal prioritere det i Aalborg Byråd. Men jeg tror også, at det er i tiden, at det er noget, som man vil prioritere. De kommende stiprojekter er prioriteret efter bl.a. trafikmængde og uheldsstatistik. - Cykelstihandlingsplanen er et redskab i forhold til den politiske proces med at prioritere cykelstier. De to første cykelstier på prioriteringslisten er henholdsvis Halsvej (motorvejen - Aslundvej (eks. Sti) og Brådalsvej (Nøvling-Visse). Mariann Nørgaard vil også arbejde for, at kommune får snablen i penge i forbindelse med regeringens infrastrukturplan. - Jeg mener, at vi fremadrettet skal have et samarbejde med staten omkring cykelstier i Aalborg, hvor vi kan få en fifty-fifty finansiering. Børn skal ikke køres i skole Udover at skaffe yderligere 2200 cyklister, så er målene, at antallet af borgere, der cykler mindst en gang om ugen skal øges fra 55 procent til 70 procent. Desuden skal antallet af børn, der bliver kørt i skole i bil reduceres inden 2020 til maksimalt 10 procent af børnene til skoler i byområder og 20 procent til skoler i landområder. Politikerne vil også arbejde for, at der er 40 procent færre uheld med cyklister i kommunen i 2012. Desuden skal der sikres gode muligheder for at parkere jernhesten.