EMNER

Aalborg søger patent på gamle byvåben

Alle kan bruge de gamle byvåben, hvis de ikke varemærkebeskyttes

AALBORG:Aalborg Kommune vil søge Patent- og varemærkestyrelsen om registrering af de nuværende byvåben for Hals, Nibe og Sejlflod. Når de tre kommuner nedlægges, bortfalder rettighederne nemlig til de eksisterende byvåben, så alle i princippet kan benytte de gamle byvåben. I går besluttede forretningsudvalget for sammenlægningsudvalget at indstille, at man søger om varemærkebeskyttelse af de tre byvåben. - Jeg synes, at det er en respekt, som man skylder de mennesker. For Nibes vedkommende er det jo en gammel købstad, som har en historie, og hvor man værner om og er stolte over byen og kommunen. Og for Hals og Sejlflod, der er dannet i 1970, men som er steder, hvor man har stået last og brast om at leve et godt liv og skabe arbejdspladser og så videre. Så skal man have lov at stå i historien og ikke bare indlemmes i Aalborg, man skal kende sine rødder, siger formanden for sammenlægningsudvalget Henning G. Jensen (S). De gamle byvåben kan stadig bruges mener han. - Der er jo nogle lokale kræfter, turistforening og så videre, som gerne vil bruge de byvåben, det ved vi også fra Nørresundbys vedkommende.