Lokalpolitik

Aalborg spørger minister om fare for mobilstråling

Kommunen vil have opdateret viden, før det besluttes, hvor nye mobilmaster skal placeres.

Før der tages beslutning om en ny mobilmast i Gistrup eller andre steder, afventer teknisk udvalg et svar fra videnskabsminister Helge Sander (V) på, om der er fare for, at folk tager skade af stråling fra mobilantenner. Borgere i Gistrup er bekymrede for udsigterne til, at der bliver sat nye mobilantenner op i en mast inde i byen. Teknik- og miljøudvalget diskuterede sagen i går, og her blev der ikke taget en beslutning om, hvor antennerne skal være. Derimod blev det besluttet, at teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) skal skrive til ministeren for at finde ud af, om der er ny viden om eventuelle farer ved at bo tæt på en mobilmast. De seneste rapporter, som kommunen er i besiddelse af, stammer fra 2003, og dengang blev det slået fast, at kommunerne ikke skal tage hensyn til stråling, når de behandler sager om mobilmaster. Men på baggrund af de bekymrede borgeres argumenter, skriver rådmanden nu til videnskabsministeren. – Vi vil vide, om der er ny viden på området, som vi skal være opmærksomme på og om stråling er noget, vi skal tage højde for i planlægningen, siger Mariann Nørgaard. Hun tilføjer, at medlemmerne af teknisk udvalg ikke er indstillet på at give tilladelse til en placering ved Spar Es inde midt i Gistrup, for på sigt skal det være et rekreativt område, Udvalgsmedlem Tommy Eggers (DF) mener, at politikerne i modsætning til den hidtidige opfattelse har mulighed for at tage sundhedsmæssige hensyn, før de godkender placeringer af mobilmaster og-antenner. – Det er meget positivt, at rådmanden skriver til ministeren. Jeg er sikker på, at vi godt kan bruge de sundhedsmæssige aspekter, inden vi tager en beslutning, siger han.