Aalborg strammer sig an for at servicere sine ældre

Alligevel vælger stadig flere privat leverandør. Kommunen forventer dog stagnation i år

AALBORG:Aalborg er speciel, når det gælder en hjælpende hånd til syge og ældre, men ikke mere speciel, end at der er en stor grad af tilfredshed blandt brugerne af offentlige ydelser i en tid, hvor trods alt stadig flere vælger privat. Kristian Cronwald er centerchef for Servicecentret i Ældre- og Handicapforvaltnigen, hvor man leverer praktisk bistand til ca. 5000 brugere i Aalborg Kommune. Private udfører i dag 11,5 pct. af opgaverne. Man forventer en stigning på 15 pct., men at tallet så også vil stagnere i løbet af året. Rengøringsdelen (det praktiske) har i flere år været udskilt fra den øvrige pleje og underlagt virksomhedsprincipper. Ledige aktiveres Det betyder, at rengøringsdelen som en privat virksomhed skal tilpasse udgifter efter indtægter. Virksomheden er samtidig forpligtet til at benytte ledige i aktivering som følge af Aalborg Kommunes ønske om at sikre et rummeligt arbejdsmarked. Kristian Cronwald er parat til at uddybe, hvad der er af forskelle, og hvad der er af ligheder mellem "hans" virksomhed og de private udbydere, som i stigende grad vinder terræn med loven om "frit valg". I NORDJYSKE Stiftstidende forrige søndag fortalte Jonna Vall Jensen, Jysk Service, om hvordan hendes virksomhed hver uge får 20-25 nye brugere, og som nu i alt har 500 i Aalborg Kommune til praktisk hjælp. Jysk Service har 100 til pleje. "De kigger på klokken, men først og fremmest på mennesket, og hver uge kommer der 20-25", lød Jonna Vall Jensens forklaring på den øgede tilgang. Udsagnet blev suppleret med oplysningen om, at firmaet ikke ansætter medarbejdere på under 25 år. Kun fire under 25 år Kristian Cronwald, som er ansvarlig for den praktiske bistand, kan fortælle, at Servicecentret også primært tilbyder voksne medarbejdere. I øjeblikket har man kun fire ansatte på under 25 år. - Forskellen mellem offentlig og privat ydelse er, at vi ikke arbejder på samme vilkår, fortæller han. Kommunen er forpligtet til at benytte folk, der er i aktivering, og i øjeblikket drejer det sig om 20-25 medarbejdere ud af 205 ansatte. I perioder kan det dreje sig om 60-80 stykker. Alle aktiveringspersoner kommer imidlertid igennem en uges kursus, hvor de lærer noget om rengøring, ergonomi og mennesker og går i en periode som føl hos fast medarbejder. - Vi har en stor grad af tilfredshed, siger han og oplyser samtidig, at "gamle" brugere bliver i systemet, mens det er nogle af de nye, der vælger privat, når de præsenteres for "frit valg"-tilbuddet. De private har desuden den fordel, at de samtidig har lov til at sælge ekstraydelser til brugerne. Skal dokumentere I forbindelse med den meget snak om minuttyranni og stregkoder oplyser han i øvrigt, at kommunen efter krav fra bl. a. Socialministeriet og Konkurrencestyrelsen i højere grad skal dokumentere i tal, hvad det er, man gør. Når det antydes, at de private arbejder med større fleksibilitet, mener han godt, at Servicecentret kan være med. Brugerne får typisk bevilget to timers praktisk bistand hveranden uge. - Der er mulighed for at få købt ind i stedet for at få vasket gulve, hvis brugeren har mere behov for det. Der er dog en regel om, at der skal revisiteres, hvis der er byttet ydelser tre gange i træk. Det gælder både private og offentlige leverandører. Fra 1. februar har kommunens folk også selv rengøringsmidler med, som de private har det. Når tingene nu debatteres kraftigt, har Kristian Cronwald en formodning om, at mange diskussioner sker på baggrund af myter. - Servicecentret har, netop fordi det er underlagt virksomhedsprincipper, en høj grad af effektivitet, servicemindede medarbejdere og en slank organisation. - Konkurrence er i dag en del af den hverdag, vi som ofentlig leverandør lever med. Vi arbejder målrettet med at synliggøre og udvikle vores service i forhold til brugernes behov - og opfatter udviklingen som spændende, siger Kristian Cronwald. Man er stærkt i gang med at navigere væk fra omsorg til serviceydelser, hvor man sætter mennesket i centrum.