Aalborg Sygehus får fra nytår universitetsstatus

Fastholder højt specialiserede behandlinger

AALBORG:Fra årsskiftet får Aalborg Sygehus status af at være et universitetssygehus. Det er nu en kendsgerning, efter at Nordjyllands Amts økonomiudvalg på sit møde i går godkendte forbrødringen med Århus Universitetshospital. I 1997 indgik Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet, Århus Amtsråd og Nordjyllands Amtsråd en samarbejdsaftale, der havde til formål at styrke sygehusbetjeningen i det jyske område og skabe optimale rammer for patientbehandlingen, klinisk forskning og uddannelse. Som en konsekvens af denne aftale skulle Aalborg Sygehus bl.a. påtage sig at undervise lægestuderende. Sygehuset skulle endvidere - efter en struktureret gennemgang af de kliniske specialer - have mulighed for at opnå status som universitetshospital inden for en fem-årig periode. På sit møde 6. september besluttede Århus Universitetshospitals ledelsesforum, at sagen nu er så fremskreden, at det kan indstilles til de respektive politiske instanser, at Aalborg Sygehus kan optages som ligeværdigt medlem af Århus Universitetshospital. Amtsdirektør Per Okkels, Nordjyllands Amt, siger, at sygehuset får et statusmæssigt løft. - Det skal forstås på den måde, at vi f.eks. kan fastholde højt specialiserede behandlinger over for borgerne, og at vi får lettere ved dels at tiltrække kvalificerede læger, dels at fastholde dem. - Vi vil få andel i midler til forskning, som vi ikke tidligere har haft og dermed også adskillige professorater. - Vi bliver en del af et fællesskab med Århus Universitetshospital, og det hele tager naturlivis sigte på i sidste ende at gavne nordjyske patienter, understreger amtsdirektør Per Okkels.