Kræft

Aalborg Sygehus med i front

Aalborg Sygehus har netop fået 1,5 mio. kroner til en ny enhed for eksperimentel kræftbehandling. Enheden skal blandt andet tilbyde eksperimentel behandling for lever- og lungekræft. To kræftsygdomme, der til sammen dræber ca. 4000 danskere hvert år. Og behovet er der. Allerede nu er der henvist 13 patienter til enheden.

Med den nye eksperimentelle enhed bidrager Aalborg Sygehus til, at vi på landsplan får en endnu højere ekspertise indenfor behandling af kræft. Projektet er nemlig del af et større landsdækkende projekt, hvor der etableres tre enheder for eksperimentelle kræftbehandlinger i Danmark, hver med sit speciale. Sygehusene kan derfor samlet set udvide erfaringerne inden for et bredt behandlingsområde. Den eksperimentelle kræftbehandling kan ikke redde alle kræftsyge patienter. Men den giver dokumenterede erfaringer og nye behandlingsmetoder, som kan komme patienterne til gavn. For Danmark har i for lang tid haft en trist bundplacering i forhold til vores nabolande, når det gælder overlevelse blandt kræftpatienter. Den eksperimentelle kræftbehandling er derfor opprioriteret i den nye aftale om behandling af kræft, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik for et par uger siden. I aftalen er der afsat 15 mio. kroner i støtte til de tre eksperimentelle enheder i Danmark, blandt andet Aalborg Sygehus. Initiativerne i kræftaftalen giver allerede i 2006 et markant løft på 1,1 mia. kroner. Det sikrer patienterne et hurtigere og mere sammenhængende behandlingsforløb ved hjælp af diagnostiske pakker. De interne ventetider kan bringes ned, fordi der allerede på baggrund af diagnosen planlægges flere undersøgelser i en sammenhængende pakke. Men vi skal også tage højde for kræftpatienternes utryghed ved indlæggelse. Derfor skal alle patienter fra udgangen af 2005 have tilknyttet en fast kontaktperson, der er ansvarlig for koordinationen af indlæggelsen og informationen til patienten. Kontaktpersonen skal være patientens "lods" gennem behandlingsforløbet. Initiativerne i aftalen om behandling af kræft og de eksperimentelle enheder bringer os et stort skridt nærmere målet om at få de danske sygehuse op på det højeste internationale niveau. Den nye enhed på Aalborg Sygehus er en vigtig brik i det samlede billede, fordi den eksperimentelle kræftbehandling giver os redskaberne til at udvikle nye behandlingstilbud. Så vi i fremtiden kan helbrede flere kræftpatienter end i dag.