Aalborg tæt på lægeuddannelse

Akkrediteringsrådet har med godt en måneds forsinkelse sagt ja til den ny uddannelse.

Uhyre glædeligt, siger Finn Kjærsdam.

Uhyre glædeligt, siger Finn Kjærsdam.

Rådet skulle vurdere, om det faglige indhold var i orden. Tidligere har Sundhedsstyrelsen meddelt, at den i givet fald er parat til at give kandidater fra uddannelsen autorisation. - Det er uhyre glædeligt, at rådet siger god for uddannelsen. Det har Nordjylland fortjent, siger rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet. Tilbage står nu alene, at Videnskabsministeriet skal vurdere de samfundsøkonomiske aspekter. Det vil ministeriet gøre "hurtigst muligt".