EMNER

Aalborg tager et kig ind i krystalkuglen

Syv indbudte grupper forholder sig via syv scenarier til, hvordan de tror, Aalborgs fremtid kommer til at forme sig. Bliver Jomfru Ane Gade en cafe latte-gade og bliver Aalborg Universitet tilsluttet Øresundsuniversitetet?

AALBORG:Vist er Aalborg vild med verden, tror vi da nok, men det er nu spørgsmålet, om verden også er vild med Aalborg. Faktum er, at Aalborg føler sig noget trængt som byen langt deroppe nordpå, set med hovedstadsøjne. Det er forklaringen på, at kommunen ofrer 5 mio. kr. over fem år på at brande byen ved Limfjorden, der fra 2007 bliver landsdelens regionshovedstad. Over syv dage skal forskellige indbudte grupper af mennesker tager stilling til, hvor vilde de er parate til at være med hensyn til fremtiden. Uffe Palludan, Institut for Fremtidsforskning, har udarbejdet tre scenarier (se omstående.) De indbudte gæster, maksimalt 30 hver gang af hensyn til overskueligheden, skal nu forholde sig til ideerne. Der kigges i krystalkuglen. Torsdag 2. juni var det erhvervslivet, der var i funktion. Mandag 6. juni: kulturlivet. Onsdag 8. juni: turisterhvervet. Mandag 13. juni bliver det idrætslivet. Tirsdag 14. juni: uddannelsesinstitutionerne. Torsdag 16. juni: borgerne. Mandag 20. juni: den kommunale organisation. Ideudviklingen former sig efter efter oplæg med fælles diskussion af en times varighed. Derefter går deltagerne videre til at idéudvikle i grupper. Der konkluderes efter hvert møde. Det hele samles i et idékatalog, som præsenteres på en konference 23. august i år. Kun fremtiden kan vise, om det bliver et katalog, der sættes ind på en hylde sammen med meget andet godt og ubrugt, eller om det bliver et stykke værktøj, der kommer til at arbejde. Efter møderne at dømme indtil nu vakler deltagerne mellem det ønskværdige og sandsynlige. - Mange kunne ønske Aalborgs fremtid som skitseret i scenario 2, siger projektmedarbejder Keld Rud Nielsen. - Men de fleste vurderer nok, at scenario 1 er den mest realistiske model. Det er således et Aalborg, som vi kender det i dag som uddannelsesbyen med levende bydele, samarbejde, fællesskab og kontinuitet. Ud over rampen Projekt Branding Aalborg blev skudt i gang i november sidste år. Borgmester Henning G. Jensen begrundede det således: - Vi er trætte af, at man kun hører om Aalborg og Nordjylland, når en bus kører galt, når nogen bliver slået ihjel i Jomfru Ane Gade, når en Bandidos-rocker bliver begravet, og når virksomheder lukker. - Vi må gøre noget for at komme ud over rampen, så der bliver tegnet et andet billede af os, sagde han ved præsentationen på Mortens Kro. Og så til København Sidst på måneden i 2004 drog en talstærk deputation fra Aalborg til hovedstaden. Nordjyske borgmestre var også med. Falconer Centret lagde lokaler til en erhvervskonference, hvor målet var at få især københavnske politikere, erhvervsledere og organisationsfolk i tale. Aalborg skulle markedsføres, men fremmødet blev ikke det forventede. Til gengæld fik nordjyderne en rigtig dag ud af det. For kongehuset mødte op som aftalt med både dronning, kronprinsepar og prins Joachim, da Wiener Philharmonikerne gav koncert om aftenen, efter aftale med haldirektør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Komgres & Kultur Center. Ideen om at brande Aalborg begyndte allerede i 1998. Året efter blev der holdt en konference, Visions for the Future, om emnet på Nordjyllands Kunstmuseum. I 2001 nedsattes en styregruppe, et Aalborg Brand Board. Udover de 5 mio. kr., som Aalborgs skatteborgere skal bidrage med, er det planen, at erhvervslivet også skal bidrage økonomisk for at det kan blive en succes, har styregruppens formand, servicechef Anni Walther, sagt ved tidligere lejligheder. De fire slagsord, som nordjyderne og forhåbentlig hele verden, som Aalborg er så vild med er: kontraster, højt til himlen, samarbejde og handlekraft.