Aalborg Teater får større tilskud

Ny aftale for landsdelsscener giver Aalborg løft på 0,6 mio kr.

AALBORG:Flere penge her og nu. Aalborg Teater får forbedrede økonomiske vilkår, når en ny fireårsaftale for landsdelsscenerne onsdag middag bliver underskrevet i Kulturministeriet. I 2003 får teatret yderliger 0,6 mio. kr i driftstilskud. Udgiften er ligeligt fordelt mellem stat og amt. - Endvidere er det aftalt, at stat og amt i årene fremover tager spørgsmålet om et større løft op under budgetlægning. Intentionen er, at landsdelsteatrene herunder også Aalborg Teater får bedre økonomiske forhold i aftaleperioden, siger fuldmægtig Bente Hamann fra Kulturministeriet. Teaterdirektør Geir Sveaass, Aalborg Teater er glad for at høre. at det er intentionen at forbedre teatrets driftstilskud. Også med mere end 0,6 mio kr. Før regeringsskiftet var teatret nemlig tæt på at få et løft på tre mio. kr. Fordelt med halvdelen til henholdsvis stat og amt, og under forhandlingerne er Aalborg igen blevet lovet en sådan forøgelse af driftstilskudet.. - Men vi har ikke fået noget på skrift. Derfor må vi forsøge at holde Kulturministeriet fast på, at vi får de nødvendige tre millioner i løbet af de fire år, som vi nu tager hul på, siger teaterdirektør Geir Sveaass. Under forhandlingerne har han fornemmet, at Nordjyllands Amt er på teatrets side i bestræbelserne på at tilbyde nordjyderne kvalitetsteater. Udover let forhøjet driftstilskud får Aalborg Teater også flere penge til vedligholdelse af teaterbygningen. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har nemlig forhøjet det statslige anlægstilskud fra 9 mio. til 12 mio kr. i perioden. Hvilket betyder, at Aalborg Teater får fire i stedet for tre millioner til vedligeholdelse. Aftalerne gælder i en fireårig periode fra 2003 til 2007. Centralt i aftalen er forsøg med nye former for salgsarbejde. Kulturministeren har nemlig aftalt, at landsdelsscenerne udtræder af den generelle abonnementsordning. Med et særtilskud fra både stat og amt skal hver landsdelsscene udvikle egne, nye former for abonnements- og rabatordninger og forbedre børn og unges kendskab til teater. - Aalborg Teater har allerede sin egen abonnementsordning, og faktisk har vi hentet inspirationen til den nye model fra Aalborg, fortæller fuldmægtig Bente Hamann. Herudover indeholder aftalen et afsnit, hvor de tre landsdelsscener i Århus, Odense og Aalborg ser på, hvorledes de i samarbejde kan forbedre teaterudbuddet. Eksempelvis ved at skabe samproduktioner og i et internt samarbejde udnytte ressourcer og turnetilbud bedre. - Vi har altid samarbejdet, men nu har vi sat det på skrift og laver eksempelvis en fælles database, så vi bedre kan udnytte rekvisitter og kostumer,forklarer teaterdirektør Geir Sveaass.