Aalborg Teater og Birdland var med i kulturnatten

Kul­tur­nat­ten bød i år på man­ge op­le­vel­ser, men ikke på Aal­borg Tea­ter, som el­lers tid­li­ge­re har væ­ret ram­me om en kulturnats-kon­cert. Det kun­ne ikke lade sig gøre i år, men mu­sik­ken spil­lede i ste­det i ”det ny Kil­den”, skri­ver Frank Søn­der­gaard.ar­kiv­fo­to: hen­rik bo

Kul­tur­nat­ten bød i år på man­ge op­le­vel­ser, men ikke på Aal­borg Tea­ter, som el­lers tid­li­ge­re har væ­ret ram­me om en kulturnats-kon­cert. Det kun­ne ikke lade sig gøre i år, men mu­sik­ken spil­lede i ste­det i ”det ny Kil­den”, skri­ver Frank Søn­der­gaard.ar­kiv­fo­to: hen­rik bo

KULTURNAT:Aalborg Teater og Birdland Orchestra har gennem de seneste tre år ”lukket” Kulturnatten med et midnatsshow – et herligt møde mellem professionelle skuespillere og vi amatører. I år kunne vi desværre ikke, som vi plejer, være i teatret på grund af, at forestillingen Amadeus slutter meget sent, I stedet for at aflyse lykkedes det arrangørerne af Kulturnatten (medio september) at få ”Det Ny Kilden” til at ”huse” og være medarrangør af denne ”årets teaterkoncert”, og vi gik alle i gang med de mange forberedelser. Der var nu en tidshorisont på fem uger. Før ”natten”: Prøver med Birdlands pianist (passer tonearterne nu til solisten?), fremskaffelse af arrangementer til orkesteret, Birdlands øvesessions på numrene, skuespillernes prøver med orkesteret, alt er et gigantisk puslespil, skuespillerne passer jo samtidig deres arbejde på teatret. På ”dagen”: Opstilling af sceneelementer, nodepulte, lys, mikrofoner til alle instrumenter – alt skal jo være på plads til selve aftenen – til kl. 21.30 hvor der er mikrofonprøver ect. (de sidste skuespillere dukkede op fra teatret kl. 22.30 lige tidsnok til en prøve inden kl. 23.00 hvor det hele skulle begynde). Kostumer støves af og smokings presses, butterflyer strammes, lakskoene pudses Om Natten. : (Klokken 23.00) ”Good Evening ladies and gentlemen! orkesteret åbner med Duke Ellingtons Take The A Train for næsten 500 mennesker – sandsynligvis Kulturnattens største arrangement. Publikum hørte Aalborg Teaters skuespilleres pragtfulde fortolkninger af Ella Fitzgerald’s ”Ain’t Misbehavin’”, Marilyn Monroe’s fortolkning af ”My Heart Belongs To Daddy”, Shirley Bassey’s ”Hey-Big Spender” fra musicalen ”Sweet Charity”, van Morrison’s ”Moondance”, selvfølgelig også Doris Day og Bing Crosby’s ”Baby It’s Cold Outside”, Frank Sinatra’s ”The Lady Is A Tramp og Peggy Lee’s ”How High The Moon”, alle superklassikere som enhver scenekunstner drømmer om at optræde med sammen med et Big Band. Endnu en af Kulturnattens succeser, der kun var mulig fordi skuespillere, musikere, teater, hotel spillede med hele vejen i det utrolige koncept - men hvor var vi der!