Lokalpolitik

Aalborg til Haarder: - Giv os mere frihed

Byråd stemt for deltagelse i forsøg med frikommuner.

Arkivfoto: Scanpix

Arkivfoto: Scanpix

Mens Venstres forslag om en politik for veteraner mødte modstand og endte i udvandet form, var der til gengæld medvind til partiets forslag om at Aalborg skal søge indenrigs- og sundhedsministeriet om at være med et i frikommuneforsøg. - Vi ved godt, vi ikke får flere penge som led i projektet, men i Venstre vil vi rigtig gerne have mere frihed i forhold til, hvordan vi skal løse vores opgaver, så vi i højere grad kan designe løsninger, der passer til Aalborg Kommune, så vi kan få billigere og mere meningsfuld service, sagde Mads Duedahl (V) og erklærede, at bliver Aalborg valgt er han sikker på, at udvalg og embedsmandsapparat vil arbejde for at afbureaukratisering og bedre service. - Jeg er sikker på, det kan blive et fantastisk projekt, som kan hjælpe os til at formulere vores egen politik. Fra den modsatte side af byrådet blev forslaget modtaget med velvilje, men flere benyttede sig dog lejligheden til kritik af forslagsstillernes partikolleger på Christiansborg. - Det er gået anderledes - Jeg husker en ny regering, som sagde, at der skulle være færre råd, nævn og regler, men jeg tror godt nok, at det er gået anderledes, sagde Anne-Dorte Krogh, idet hun udtrykte håb om, at Aalborg bliver valgt. - Vi støder ofte på regler, der synes at være til for deres egen skyld. Tilsvarende håb er der fra den radikale Daniel Nyboe Andersen, der dog udtrykte betænkelighed ved de administrative konsekvenser ved forsøgsordningen. - Vi må håbe, at de deltagende kommuner ikke kommer til at drukne i ansøgninger. Vi må håbe, de er bevidste om, at de må give os medvind på det her. Tilståelsessag Samtidig betegnede han det som en ren tilståelsessag fra regeringens side, at den erkender, at der er behov for en sådan forsøgsordning: - Vi ved godt, at vi dænger jer til med bureaukrati, så nu kan fem af jer få en puster her. Mai-Britt Iversen (S) glædede sig over, at ni Venstre-medlemmer er blevet så trætte af regeringen, at de ønsker Aalborg som frikommune. Thomas Krarup (K) erklærede sig overbevist om, at et frikommuneforsøg vil skabe ekstra engagement i forvaltningerne. - Det her kan få medarbejderne til at komme frem med tingene, fordi de nu kan se, at det faktisk kan lade sig gøre, uden at tingene bliver syltet ind i bureaukrati. Inden byrådsmødet havde magistraten sagt god for sagen. Efter behandlingen der, sagde borgmester Henning G. Jensen (S), at han blandt andet forestiller sig, at det vil være en fordel i forhold til beskæftigelsesområdet og de kommunale jobcentre. Men Aalborg efterlyser også mere frihed i forhold til den fysiske planlægning. - Men hvad det mere præcist er for områder, vi vil kigge på, har vi ikke afklaret endnu. Det bliver op til magistraten at formulere i den ansøgning, vi skal sende til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Og så må vi jo se, om Bertel Haarder mener det alvorligt, eller det bare er et glansnummer fra regeringens side, tilføjer borgmesteren.

Forsiden