Aalborg underkendt af tilsynsrådet

Madordningen for pensionister dømt ulovlig - nu skal den ændres

AALBORG: Varm mad til alle eller ingen. Det er essensen af den otte siders lange og meget tekniske udtalelse fra Tilsynsrådet, der i går satte foreløbigt punktum for den snart tre år lange strid mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet. For på papiret lyder frit valg på madhylden jo ganske simpelt: En pensionist, der er fundet værdigt trængende til at modtage mad, må vel selv bestemme om han hellere vil bruge de fra kommunalt hold fastsatte madpenge på et Big Mac Meal fra McDonalds fremfor nedfrossen forloren hare fra det kommunale storkøkken. Men nej. Så simpel er virkeligheden ikke. I Aalborg er det i dag sådan, at langt de fleste pensionister ikke selv kan vælge, om de vil have varm eller kold mad. For de fleste står den daglige menu på frost-pakken fra det kommunale køkken - det er de nemlig visiteret til, og det er helt lovligt. Problemet er bare, at det kommunale køkken også laver varm mad til de pensionister, der er forskellige grunde ikke selv kan sørge for at varme maden i mikroovnen. Ifølge juristerne i socialministeriet er det i strid med loven, og derfor kan det nu ende med, at Aalborg kommune stopper med at lave varm mad, og stedet sender en hjemmehjælper ud for at varme maden op til de pensionister, der er for svage til selv at klare det. For bare alle får det samme tilbud er det i orden, men at nogen får noget, andre ikke kan vælge, er ulovligt. Endelig afgørelse - Jeg er rigtig glad for, at der efter så lang tid endelig er kommet en afgørelse. Men selvfølgelig er jeg træt af, at den går os i mod, siger den konservative rådkvinde, Anni Kjeldgaard. Hun og de andre på Ældre- og Handicapforvaltningen fik afgørelsen i går, så hvad der helt præcist skal ske er endnu ikke bestemt. - Foreløbigt kommer den på næste møde i udvalget, men i sidste ende er det byrådet, der må træffe beslutningen. Men jeg synes ikke, at det er noget vi skal forcere hurtigt i gennem. For mig er det allervigtigste, at vi holder fast i forsyningssikkerheden - vi skal være sikre på, at uanset hvad vi gør, så kommer der mad ud til brugerne hver dag, siger Anni Kjeldgaard. Ingen klar besked I mere end tre år har Aalborg Kommune og Socialministeriet været uenige om, hvordan loven skal fortolkes. Lange breve fra både ministeriet og kommunen har ikke ligefrem bragt klarhed over sagen, men efter at tilsynet med kommunerne i Nordjyllands og Viborg Amter - populært kaldet Tilsynsrådet, der har til huse hos Statsamtet i Aalborg - har set på sagen i et års tid er der nu faldet en afgørelse. Om end den ikke er lysende klar - godt nok står der i udtalelsen fra statsamtet, at Statsamtet finder, at Aalborg Kommunes kvalitetskrav til levarndørerne af madservice... ikke er i overensstemmelse med reglerne. Det kunne lyde som om, at Aalborg Kommune her får klar besked, men nej. - Vi har ikke taget stilling i sagen, men blot afgivet en udtalelse, siger stiftamtmand Claus Rosholm. Umiddelbart giver statsamtet godt nok ret i at, Aalborg Kommune overtræder loven. Men udtalelsen baserer sig alene på, at statsamtet mener at Socialministeriet trods alt må have styr på deres egen lovgivning, og derfor vælger at bakke op om den. Men der er temmelig usædvanligt, at Tilsynsrådet faktisk slet ikke tager selvstændig stilling, men alene vælger at basere sig på hvad ministeriet mener. Det kan tolkes som om, at Socialministeriet ikke har haft verdens bedste sag. Det er nu op til byrådet i Aalborg at bestemme, hvad de vil gøre. Tidligere har der været flertal for at holde fast i den nuværende ordning, men det kan udtalelsen fra Tilsynsrådet måske ændre på. - I Venstre synes vi godt om frit valgs ideen. Selvom ordningen med den kolde mad har fungeret fint, så bør brugerne selv kunne tage stilling til om de vil have varm eller kold mad, siger Anette Valentin Petersen, der sidder i ældre- og handicapudvalget for Venstre. Årelang behandlingstid Det er næsten et år siden - 16. juni 2004 at Socialministeriet første gang skrev til tilsynsrådet for at få juristerne her til at tage stilling til om Aalborg Kommune nu også overholdt loven. Ministeriet mener nemlig, at Aalborg bruger en praksis, der er på kant med lov om social service paragraf 71. Selvom alle har haft muligheden for at byde ind på madlavningen, har der ikke været den store interesse for at få ordren. Det er kun firmaet Dansk Diner Trans, der har budt ind og i dag leverer de varm mad til en mindre del af byens pensionister. I efteråret tilbød Dansk Diner Trans at de ville levere varm mad til byens pensionister til samme pris som det i dag koster at få den kolde mad. Men det tilbud nåede aldrig ud til pensionister - rådmanden Anni Kjeldgaard sagde dengang til NORDJYSKE, at hun frygtede at det ville skabe vrede blandt de ældre, der i dag får varm mad fra kommunen. De betaler nemlig en højere pris end det beløb som Dansk Diner Trans tilbøde at levere for. I dag betaler brugerne 33,25 per dag for at få leveret et koldt måltid til opvarmning, mens det koster 40 kroner at få den leveret varm. Det kommunale tilskud udgør knap ni kroner for kold mad og knap 23 for varm. Prisforskellen skyldes først og fremmest at varm mad bringes ud hver dag - den kolde kun en gang om ugen.