EMNER

Aalborg undgår straf

Foreløbigt regnskab for 2008 er bedre end forventet.

Alt tyder nu på, at Aalborg undgår den straf for at overskride regeringens serviceramme, som kommunen i første omgang frygtede. Ifølge det foreløbige regnskab for 2008 holder udgifterne sig samlet set 0,29 pct. under den udmeldte ramme - både i forhold til service og anlæg. - Det er vi selvfølgelig meget glade og lettede over. For overskrider vi rammerne, er systemet i dag så stramt, at vi skal aflevere et tilsvarende beløb til Lars Løkke Rasmussen, siger borgmester Henning G. Jensen. Han understreger, at kommunen hele tiden har bestræbt sig på at overholde regeringens rammer. Men området er ofte meget svært at styre - blandt andet på grund af de hastigt voksende udgifter til anbringelse af børn og unge. Holder skindet på næsen - Vi holder lige nøjagtigt skindet på næsen. Og selvom det er svært, satser vi selvfølgelig også på at gøre det i 2009, siger Henning G. Jensen (S). Aalborg forsøgte i december forgæves at få en dispensation fra Velfærdsministeriet i forhold til de store udgifter til anbringelse af børn og unge, og via Kommunernes Landsforening har man også presset på for at få regeringen til at ændre den statslige medfinansiering. - Det er da glædeligt, at overskridelsen ikke kommer til at påføre kommunen en strafafgift. Men det er fortsat et område, vi følger meget tæt - også i forhold til udviklingen i de kommende år, siger socialrådmand Mai-Britt Iversen (S). Hun understreger, at der fortsat vil være store udgifter forbundet med at anbringe børn og unge. Men på sigt er der alligevel håb om, at det stagnerer. Dels fordi behovet formentlig aftager, men også fordi Aalborg Kommune selv har iværksat en række tiltag, som skal dæmme op for udgifterne. - I øjeblikket er vi for eksempel i gang med at bygge vores egne institutioner og etablere et korps af netværksjægere og projektplejefamilier, og der er også planer om at lave et nyt opgangsfællesskab for unge, forklarer hun.