Uddannelse

Aalborg Universitet gør et nyt forsøg

AALBORG:Den første ansøgning om en lægeuddannelse på Aalborg Universitet blev sendt til Videnskabsministeriet i 2004. Emnet var jævnligt blevet diskuteret på universitetet i årevis, for manglen på læger i landsdelen er kun blevet værre og værre. I september 2003 meddelte Aarhus Universitet, at man vil oprette et ingeniørstudium. Kort efter tog planerne i Aalborg fat, men både daværende rektor Jørgen Østergaard og den nuværende Finn Kjærsdam har afvist, at AAU ville hævne sig. Begge har påpeget behovet for en lægeuddannelse i Nordjylland, fordi landsdelen selv med flere medicinske kandidater på landsplan fortsat vil lide af lægemangel. En række nordjyske folketingspolitikere bakkede ansøgningen i 2004 op, mens såvel Sundhedsstyrelsen som de tre universiteter, der allerede uddanner læger, vendte tommelfingeren nedad. Helt centralt for afvisningen stod - og står - det nære samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aalborg Sygehus. Siden 1. januar 2003 har sygehuset haft status af universitetshospital, og samarbejdet blev sidste år udvidet. Nu er det muligt at tage de sidste to og et halvt år af uddannelsen i Aalborg, ligesom Aalborg Sygehus varetager en række specialer for dele af Region Midt. I slutningen af november 2004 spidsede situationen til, men i stedet for at få et lodret afslag valgte Aalborg Universitet at trække sin ansøgning. I stedet formulerede man ansøgningen om en uddannelse i medicin med industriel specialisering. Den var i første omgang seks-årig, ligesom lægeuddannelsen, men AAU måtte acceptere at ændre den til fem år. Undervejs i processen blandede statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sig, da han i januar 2005 opfordrede Aalborg til at droppet ønsket om at uddanne læger. Debatten bølgede det meste af 2005, men 1. december det år kom brevet fra Videnskabsministeriet: Aalborg Universitet fik lov at oprette uddannelsen i medicin med industriel specialisering. De første 50 studerende blev optaget i fjor; i år nåede tallet op på 90 og i juni 2009 afslutter de første bachelordelen. To år senere står den første medicinske ingeniør klar med eksamensbeviset på AAU. Længe inden da skal det nye Akkrediteringsråd afgøre, om universitetet også må uddanne læger. Fra og med dette efterår har det principielt uafhængige råd overtaget Videnskabsministeriets rolle.